GI TIL OAC

OAC drives av frivillige gaver. Det utbetales ikke fast lønn til medarbeidere. Takk om du vil være med og støtte OACs arbeid så flere mennesker kan få høre om Jesus.

Velg formål for å gi en enkeltgave eller opprette fast avtale:

Gaver kan også overføres til kontonummer: 9235 24 94196. Merk innbetalingen etter ønske.

Du kan få skattefradrag på gaver gitt til Open Air Campaigners, hvis du oppgir personnummeret ditt.

Vi minner om at skattefritt gavebeløp i kalenderåret 2022 er kr. 25.000,- minimum kr. 500,-/år.

Gaver fra utenlandsk konto:

IBAN number: NO2992352494196

SWIFT: KBNONO22 (All signs are letters except 22)

 

Testamentariske gaver

Enkeltgaver
Powered by Cornerstone