Bruke OAC

Et arrangement med en medarbeider fra Open Air Campaigners kan være et friskt pust i det alminnelige programmet. Vi har mange tilbud, som det fremgår nedenfor, og kommer gjerne på besøk.

Idéer til hvordan du kan gjøre bruk av Open Air Campaigners:

Evangelisering på:

Gatemøter
Byfester
Havnefester
Festivaler
Markedsplasser

Kurs i kreativ forkynnelse med bruk av sketchboard, trylling, ballonger, drama m.m.

Barne- og ungdomsledere
Missionsteam
Ungdomsforeninger
Bibelskoler
Menigheter m.m.

Last ned brosjyren «Kreativ formidling»

Kreativ formidling

 1 file(s)    1.51 MB

DOWNLOAD

 

Undervisning i:

Hvordan dele troen - bilde

Hvordan dele troen?
Evangelisering
Gatemøter

Last ned brosjyren «Hvordan dele troen?»

 

Gjestelære:

 

Skoler
Bibelskoler
Konfirmanter

Forkynnelse i:

Menigheter
Ungdomsforeninger

Pål B

Jeg har hatt mye glede av den hjelp og inspirasjon jeg har fått gjennom Open Air Campaigners. De har gitt meg, og mange med meg, ulike verktøy til å fortelle om Jesus på kreative og inspirerende måter. Det kan være ved malebrett, trylling, bal-longer, visuelle bibelfortellinger, brette papir osv. Ikke minst har OAC hjulpet meg til å ha rett fokus hele veien. Det er Jesus som døde for meg på korset og tok all min synd på seg, som vi skal fortelle om.
Pål Bjørkkjær, Søgne februar 2014


-Ved et besøk ber vi om en gave i tillegg til transportutgifter.

Styret i OAC anbefaler denne listen med veiledende priser ved besøk av en medarbeider.

Medarbeidere i OAC har ikke fast lønn, men lever av gaver. Ved et besøk, ber vi derfor om en gave i tillegg til transportutgiftene. Nedenfor finner du en liste med priser. Men dette er kun veiledende priser da vi ønsker at alle skal kunne ha besøk av en medarbeider fra OAC, uansett økonomi!

OACs veiledende priser

«Hvordan nå muslimer med evangeliet?» (1 – 3 timer): = 1000-2000 kr.
«Hvordan dele troen?» (tre kvelder):  = 4500 kr.
Evangeliseringskurs (1–3 timer):       1000-2000 kr.
Kreativt formidling (2–5 timer): 1500-3500 kr.
Barnemøte, aktivitet og andakt:   1500 kr.
Andakt for ungdom (20-30 min):        1000 kr.
Konfirmantleir, aktivitet og andakt (2–3 timer):   = 2500 kr.
Familiegudstjeneste: 2000 kr.
Forkynnende møte for voksne:     1500 kr.

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                

I tillegg til prisen kommer transportutgifter og evt. materialutgifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

 

Powered by Cornerstone