Tilknyttet evangelist: Eunice Birir

Bosted: Stabekk
Studerer Teologi og ledelse 
 
Hvorfor jobbe i  OAC: 
Jeg valgte å bli med i OAC for å stå sammen med andre som tar Jesu befaling på alvor: Han sa "Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!" (Mark 16,15). I rom 10, 14-15 står det: "Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?"  Jeg tror Gud har gitt oss det privilegiet å få delta i hans frelsesplan. Jeg vet selvsagt at menneskers frelse ikke avhenger av oss, men at Gud som gir oss gleden til å delta i hans verk. Det er evangeliets kraft gjennom Den hellige ånd, Gud bruker for å nå mennesker. 
Herren har brukt OAC til å hjelpe meg å vokse. Jeg er takknemlig  og jeg ber om at arbeidet vil fortsette å påvirke flere liv med budskapet om Jesus Kristus, vår frelser.
 
Kontakt Eunice direkte her:
 


Powered by Cornerstone