Hvordan møte hinduer?

Kort om hinduisme

Hinduismen anses som verdens eldste religion med røtter 4000 år tilbake i tid. Den regnes som den tredje største religionen i verden, etter kristendommen og Islam, med over 1 milliard etterfølgere. Hinduismen er den dominerende religionen i India og Nepal, og har også stor utbredelse i Sri Lanka og i Bangladesh.

Hinduismen er unik på mange måter. Den har ingen spesifikk grunnlegger og dens etterfølgere forholder seg til en eller flere guder. Det er heller ikke én spesifikk hellig bok, men man forholder seg til flere hellige skrifter. Vedaskriftene utgjør allikevel et felles trosgrunnlag for alle hinduer. Hinduismen er også unik i den forstand at den består av flere religiøse tradisjoner, idéer og praksiser. Begrepet «hinduisme» brukes derfor som en samlebetegnelse på mangfoldet av ulike religiøse tradisjoner i det indiske subkontinentet.

Det finnes ulike retninger innenfor hinduismen. De fleste formene er henoteistiske, noe som betyr at de tilber en enkelt guddom (kjent som Brahman), men fortsatt anerkjenner andre guder og gudinner. Hinduer tror at det er flere veier for å nå sin gud. Et grunnleggende prinsipp i religionen er at menneskers handlinger og tanker har konsekvenser og vil bestemme for deres nåværende og fremtidige liv.

Hinduer tror på at hver skapning har en sjel og har derfor respekt for hver levende skapning. Mange hinduer er vegetarianere, og ku anses som et hellig dyr. Hinduismen er beslektet med buddhismen, sikhismen og jainismen.

Følgende er noen sentrale konsepter og prinsipper i den hinduistiske tro:

 • Samsara: tro på den kontinuerlige syklusen av liv, død og reinkarnasjon/gjenfødsel
 • Karma: læren om at det man gjør mot andre har konsekvenser for en selv i dette eller senere liv
 • Atman: læren om at hver skapning har en sjel
 • Moksha: Målet i hinduistisk tro er å oppnå moksha (frelsen eller frigjøringen), som innebærer at man blir frigjort fra all gjenfødsel.
 • Dharma refererer til det rette, moral, lov eller verdensorden. Hinduer streber etter å oppnå dharma, en levemåte som legger vekt på god oppførsel og moral.

 

Guder i hinduismen

I hinduismen tilbes mange guder. I tillegg tror man på «Brahman» som refererer til verdens og universets guddommelige enhet. Brahman anses å være den enhetlige gud bak mangfoldet av guder, er usynlig, uforanderlig og til stede i alt. Man tror også på at brahman finnes i hver av oss som atman.

Noen av gudene i hinduismen er:

 • Brahma: guden som er ansvarlig for skapelsen av verden og alle levende ting
 • Vishnu: guden som bevarer og beskytter universet
 • Shiva: guden som ødelegger universet for å gjenskape det
 • Devi: gudinnen som kjemper for å gjenopprette dharma
 • Krishna: guden for medfølelse, ømhet og kjærlighet
 • Lakshmi: gudinnen for rikdom og renhet
 • Saraswati: læringsgudinnen

 

Ulike veier til frelse

Frelse i hinduismen innebærer å bli frigjort fra det evige kretsløpet av fødsel, død og gjenfødsel. Hinduer tror på at det er ulike veier til frelse, og det er også ulike tolkninger av disse veiene og hvor mange de er. Tradisjonelt skiller man mellom tre veier til frelse:

 • Handlingens vei: utføre ritualer og sosiale forpliktelser
 • Erkjennelses vei eller kunnskapens vei: f.eks. praktisere yoga og meditasjon for å få en innsikt i ens identitet med Brahman
 • Hengivelsens vei: kjærlighet eller hengivelse til en guddom

 

Kilder:
https://snl.no/
https://www.history.com/topics/religion/hinduism
https://www.britannica.com/topic/Hinduism/Karma-samsara-and-moksha
https://isammeverden.cappelendamm.no/tekst.html?tid=1417817&sek=1150596

 

Tips til hvordan vi kan dele evangeliet med hinduer

 • Bønn: Bønn er kraftfullt og er noe som vi er helt avhengig av når vi forteller andre om Jesus. Be om den Hellige Ånds ledelse og visdom når vi deler evangeliet, be for personen og, hvis mulig, be også sammen med dem.
   
 • Still spørsmål og vær nysgjerrig!: Hinduisme er en mangfoldig religion, og hinduer har ofte hver sin måte å praktisere deres tro på samt hver sin vei til frelse. Ved å stille spørsmål lærer vi mer om personen og hva han/hun tror på. Jo mer vi blir kjent med dem, jo enklere er det å vite hvordan vi kan møte personen med Guds Ord. Vær nysgjerrig og vis interesse! Når vi viser interesse og lytter til dem, vil de også mer sannsynlig være villige til å lytte og vise interesse for det vi har å dele.
   
 • Velg ord med omhu og bruk tid til å forklare kristne begreper: Hinduer kan ha et annet forhold og annen definisjon på f.eks. ordene «synd», «frelse» eller det å bli «født på ny». Bruk derfor kristne begreper med omhu, og bruk tid til å forklare begrepene godt. Vær forberedt på å definere ord og uttrykk i Bibelen som kan være fremmed og forvirrende for ikke-kristne.
   
 • Vis respekt og vær tålmodig!: Hinduisme er veldig ulikt kristendommen på mange måter. De har for eksempel et annet gudsbilde og har ulik tilnærming til frelse. Vær forberedt på at det kan ta tid å forklare begreper i kristen tro og før de forstår hva evangeliet betyr.
   
 • Pek på Jesus! Pek på Jesus som den eneste veien til frelse og eneste veien til Gud. Bruk fortellinger om Jesus i Bibelen for å forklare hvem Gud er, at Gud er en personlig Gud, at Han er fullkommen, god, kjærlig, nådig og mektig Gud, men også hellig og rettferdig. Forklar med enkle ord at frelsen ikke er noe vi kan gjøre oss fortjent til, men at det er en gave fra Gud ved Hans nåde.
   
 • Del ditt vitnesbyrd: Fortell ditt vitnesbyrd om hvordan du kom til tro på Jesus, og hva Gud har gjort i livet ditt.
   
 • Lev det du forkynner og la ditt liv være et godt vitnesbyrd
   
 • Gi en Bibel

 

Se også følgende video: How Can I Share My Faith with My Hindu Friend? - YouTube

Hvordan møte hinduer?
Powered by Cornerstone