Hvordan møte buddhister?

 

Noe oransje beveger seg sakte nede i gaten. Når man kommer nærmere ser man at det er tre munker, alle korte i håret og omhyllet av hver sin oransje klesdrakt. De kjører enkel stil og enkelt liv, de er buddhistmunker. Kanskje ikke det mest vanlige synet her i Norge, men hva er greia? Må de gå slik for å være buddhister? Er det bare tre buddhister i Norge og resten på TV eller i Kina? Hva er det de egentlig tror på siden de går kledd slik?

For hva er så buddhisme? Er det en religion, et livssyn, en måte å se verden på? Og til en viss grad er det alle disse. Buddhisme blir regnet for å være verdens 4. største religion med 375 millioner. Og i Norge bor det anslagsvis 25.000 buddhister, hvor det regnes at 1300 er etnisk norske. Buddhisme er hovedsakelig en religion blant innvandrere fra Vietnam og Thailand. (buddhistforbundet.no)

Buddhisme skiller seg fra den tradisjonelle betydningen av religion. De har ingen gud og er til dels ateistiske, likevel er de ikke materialister. Verden består av en åndelig sfære, selv om det kan diskuteres om den, og egentlig noe, eksisterer. Vi er alle del av alt og «jeg» eller «selvet», vår person, er en illusjon. Meg og mitt, er tanker som er opphav til lidelse, og buddhismens mål er å bli kvitt lidelse. Dette skjer først når illusjonen om «selvet» opphører å eksistere, blir opplyst og blir en del av «altet» – den egentlige virkeligheten, Nirvana.

Er du med enda? Det er bare så vidt jeg henger med selv, noe buddhismen selv vil forklare med at jeg har en vestlig tanke, et fokus på dualisme, altså godt og ondt, rett og galt, mørke og lys osv. Slike tanker fører med seg lidelse, og buddhisme eller buddhas lære kan fri slike som meg fra dette. For alle mennesker lider, og lidelse er noe man vil ha bukt med, men hvordan?

Her kommer Buddha på banen, eller Siddharta Gautama. Han sies å ha vært en rik prins med kone og barn. Han levde et fantastisk liv på slottet sitt i et område nær dagens Nepal. En dag gikk han utenfor slottets murer og så folket som led. I sitt kongelige liv hadde han aldri hatt det vondt selv, og den lidelsen han så gjorde sterkt inntrykk på han. Siddharta klarte ikke å forene denne lidelsen med det livet han selv levde, og forlot til slutt familien sin og ble tigger. Han ville rense seg selv ved selv å lide, og holdt på slik i 7 år. Da oppdaget han løsningen for å bli kvitt lidelse. Verken fattigdom eller rikdom kunne gjøre opp for lidelsen, men «den gylne middelvei» som nå kalles buddhisme gav svaret. Siddharta var nå blitt opplyst, han ble Buddha og opplevde Nirvana. Og ved å følge den gylne middelvei kan også vi bli frigjort fra livets lidelser. Men hvordan henger dette sammen og hva går denne veien ut på?

Før vi legger ut på en spasertur på middelveien, må man stoppe opp for «De fire edle sannheter» som er grunnlaget for buddhismen. Disse fire har navnet: dukkha, samudaya, nirodha og magga.

Dukkha dreier seg om at alt verdslig liv innebærer lidelse. Samudaya er at årsaken til denne lidelsen kommer fra innbilning, grådighet, arroganse, hat og misunnelse. Nirodha er at enden på alle lidelser er Nirvana. Og Magga betyr at veien ut av lidelsen er middelveien. Middelveien er en nøytral vei mellom rikdom og fattigdom og er delt inn i åtte deler, kalt «den åttedelte veien.»

Den åttedelte veiens deler er: rett syn, rett tanke, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett holdning og rett konsentrasjon. Disse åtte elementene vil føre deg ut av lidelse og til Nirvana. Men hvordan vet man hva for eksempel rett syn og rett tanke er? Klarer man å oppfylle dette i løpet av et liv?

Buddha lærte at man kunne finne alle svar inni seg selv. Det er ingen andre enn deg selv som kan hjelpe deg til Nirvana. Det er du som må leve rett og finne svarene i deg selv. Selvsagt kan man få hjelp utenfra i form av andres eksempler, i form av å se hvordan de lever, og man kan også lære meditasjon, men ingen andre enn deg selv kan føre deg inn i Nirvana. Derfor er det ikke sikkert du klarer det i løpet av ett liv, eller det vil si ingen gjør. Man kan egentlig ikke spørre om Siddharta Gautama var Buddha, for Gautama var bare ett av flere liv som ledet opp til Buddha.

Hva er så greia? I buddhismen lærer man at alle levende skapninger er på vei mot Nirvana. Ferden mot Nirvana kalles Samsara, livhjulet, som igjen er en gjenfødelsessyklus. Og det som avgjør om man «rykker lenger frem i køen» mot Nirvana avgjøres av karma.

Karma betyr «handling» og er knyttet til årsak og virkning. Gjør man noe godt, så vil det bli gjengjeldt med godt, gjør man noe ondt blir det gjengjeldt med ondt. Hva man enn gjør, så er man selv ansvarlig for hva som vil skje senere. Gjør man gode handlinger selv, så vil man bli «betalt» med godhet. Og har man levd et godt liv, så vil man nærme seg Nirvana, eller om man lever et dårlig liv, vil man rykke ned og kanskje bli en fugl. Nirvana kan kun oppnås om man aktivt lever et rett og godt liv.

Dette var en liten innføring i hva som befinner seg på overflaten av buddhismen. Man kunne ha nevnt mye mer, men det blir raskt omfattende, særlig med tanke på at Buddhisme har tre hovedretninger «Den lille veien – Hinayana», «Den store veien – Mahayana» og «Diamantveien – Vajrayana». Alle baserer seg på Buddhas lære, selv om utbredelsen er forskjellig. Thailand og Burma er Hinayana, Kina og Japan er Mahayana, og Vajrayana har størst utbredelse i Tibet og i vesten. Det er derfor ikke gitt at den buddhisten du møter er enig i det du har lært om buddhisme. Og man må innrømme at det er de som er ekspertene på sin egen tro. Bruk derfor spørsmål, vis interesse og gjennom dem pek på Jesus.

Her er noen forslag til hvordan du kan møte en buddhist, eller en med buddhistisk tanke.

Bruk spørsmål

Påstander om hva buddhisme er, brukt som et argument mot en buddhist, er ikke alltid så lurt. «Man opphører å eksistere i Nirvana» er en påstand man gjerne vil ty til. Og selv om alt tyder på at det er det Nirvana betyr, man blir en del av «altet» og mister «jeget», hvem er jeg til å ha noen glede av altet eller det som virker til å gjøre et ingenting av meg? For her vil en buddhist si at man ikke opphører… Grunnen til at vi ikke klarer å se dette er fordi vi har en vestlig tanke, OG at vi ikke er opplyst nok til å forstå det rett.
Så bruk spørsmål, fremfor påstander. Dermed kan du få hjelp til å forstå, i den grad at du viser interesse for personen og hvorfor den har buddhisme som livssyn. Man finner nok ut at mange ikke kan forklare hva de tror – fordi vi ikke er opplyst nok og har en vestlig tankegang. Man vil også oppdage at de vet hva de tror på og har gode grunner for det, men er det sant?

Er du et godt menneske?
Målet med buddhisme er at man skal være god. Det at man er god vises igjen på de gjerningene en gjør og et rett levd liv, et liv som vil fri dem ut av samsara og inn i nirvana. En annen ting er at de skal søke svar i seg selv.
Bibelen sier noe annet om mennesket. Vi er ikke gode og synden kommer innefra. Man blir ikke bedre av å søke svar inne i seg selv, man strekker faktisk ikke til for å bli fri fra livets lidelse. Skal man overvinne lidelse må man ha hjelp utenfra. Vi trenger Jesus fordi vi som mennesker ikke er gode, og vi blir ikke fullkomment gode her på jorden. Alle gode gjerninger vil heller ikke gjøre opp for det gale vi har gjort. Hvor god en buddhist enn kan føle seg, vil det ikke måles som «godt nok» for Gud. Alle mennesker trenger Jesus for å gå fri.

Samsara – Livshjulet
Samsara har likhetstrekk med YOLO (you only live once). Mange har trykket YOLO til sitt hjerte fordi man innser at man lever kun en gang. Og selv om man som kristen kan si seg enig i YOLO, så har det oftest en annen mening. Enkelte drar det til sin ytterste konsekvens om at man må prøve alt, om det så skader andre og en selv. For alle mennesker dør, da er det over og alle mennesker lider samme skjebne.
Samsara kan ha samme effekt. Det er ikke så nøye hva man gjør i dette livet, man har jo flere å gå på før man «må til Nirvana». Problemet er jo at vi har kun dette livet og deretter skal stå til rette for Gud. Om man har levd et utsvevende liv nå eller om man ikke kjenner Jesus som sin frelser, så får det konsekvenser (karma). Det er kun en vei til Himmelen, vi har kun dette livet. Er man villig som Buddhist å ta sjansen? Har man rett har man alltids en sjanse til, men tar man feil er det en evighet i forskjell.

Karma – årsak og virkning
Hvor kommer karma fra? Hvorfor må karma virke slik at man putter noe godt inn, og noe godt kommer ut? Er det tilfeldigheter som har gjort det slik at dette virker, og hvordan fungerer det i forhold til livhjulet, samsara. For karma er ikke en person, ingen intelligens, men mer en maskin som gjør det den er blitt fortalt. Hvordan vet en maskin at «karma-nivået» sender deg opp eller ned i livshjulet? Hvordan kan man sette sin lit til at ens karma vil føre en nærmere nirvana, når man har slikt et fokus på gjerninger knyttet til en uskapt lov? Buddhisme opererer ikke med noen skapergud, men vil si at universet blir skapt på nytt hele tiden.
Karma kan dukke opp blant ikke-buddhister også. De har tro på karma, men ingenting annet. Spør hvordan karma fungerer og opphavet til karma.

Fra ingenting eller alltid vært?
Hvor kommer vi fra? Buddhisme har ingen gud. Har universet alltid vært, er det en illusjon, og hvordan fungerer egentlig samsara, nirvana og karma om det ikke er noen som har skapt det? Kanskje vi ikke er opplyst nok til å forstå, men karma, årsak og virkning krever vel at det finnes en årsak til hvorfor vi er i denne verden?

Håper du har fått noe å gå videre med. For mer info om buddhisme kan jeg anbefale podcasten under

Buddhism & Christianity in dialogue:

http://www.premierchristianradio.com/Shows/Saturday/Unbelievable/Episodes/23-May-2009-Buddhism-Christianity-in-dialogue

Tårn Helge Helgøy

Powered by Cornerstone