Bli evangelist

Har du hjerte for å nå mennesker med evangeliet? Da er OAC kanskje noe for deg!

Det er to former for stillinger i OAC. Man kan enten være «tilknyttet evangelist» eller «evangelist». Her er en beskrivelse:

Tilknyttet evangelist
En tilknyttet evangelist i OAC må kunne stå inne for OACs troserklæring og ønske å representere OAC. Som tilknyttet evangelist kan man gjerne ha annet arbeid ved siden av. Den tilknyttede evangelisten forplikter seg til å være med på et eller flere av OACs arrangementer. OAC er en felleskirkelig organisasjon og medarbeidere må ha en felleskirkelig forståelse. Stillingsbeskrivelse utarbeider vi sammen. Stillingen som tilknyttet evangelist er ulønnet.

Krav:
En referanse. Utarbeide tre mindre skriftlige oppgaver rundt evangelisering på en tilfredsstillende måte. Gjennomføre OACs disippelkurs. Det inngås en kontrakt mellom evangelisten og OAC.

Evangelist
En evangelist i OAC må kunne stå inne for OACs troserklæring og ønske å representere OAC. Ofte vil evangelisten være ansvarlig for nye prosjekter i tillegg til å være med på noen av de eksisterende. Vi utarbeider sammen en stillingsbeskrivelse ut fra de gaver evangelisten har. OAC er en felleskirkelig organisasjon og medarbeidere må kunne jobbe felleskirkelig. Evangelisten er selv ansvarlig for sin inntekt i form av gaver og honorarer, men OAC vil de føste to årene hjelpe til med en økonomisk startpakke. Startpakken i en 100% stilling er på kr. 11.000 pr. måned første halvår og kr. 8000 pr. måned andre halvår. Andre år er startpakken på kr. 3000 pr. måned. Startpakken utbetales mot at evangelisten selv jobber aktivt for å finne egne sponsorer, samt deltar på et fundraisingkurs.
OAC dekker også div. reiseutgifter og enkelte nødvendige data- og kontorrekvisita. Stillingen som evangelist kan være på full- eller deltid. Evangelisten er dekket inn av OACs forsikringer, pensjonsavtale og sykepenger.

Krav:
To referanser. Gjennomføre OACs opplæringsprogram på en tilfredsstillende måte innen tre måneder samt OACs disippekurs. Evangelisten må være en selvstendig person, som kan strukturere egen hverdag – med et kall til å nå mennesker med evangeliet.

Hvis du kjenner på et kall til å tjene i OAC, eller du har spørsmål om dette, ber vi deg ta kontakt. Du er også velkommen til en uforpliktende samtale.

Powered by Cornerstone