Få besøk av OAC

Et arrangement med en medarbeider fra Open Air Campaigners kan være et friskt pust i det alminnelige programmet. Vi har mange tilbud, og kommer gjerne på besøk.


Evangelisering: Vi hjelper gjerne med evangelisering på f.eks. gatemøter, byfester, festivaler og markedsplasser.

Teamtur til din menighet: Vi tilbyr å komme med et team på 5-7 evangelister fra torsdag/fredag til søndag. Vi kan bidra med opplegg på f.eks. juniorklubb og ungdomsmøte, evangeliseringsseminar og evangelisering om lørdagen, og forkynne på gudstjenesten søndag.
Vi trenger er et sted å overnatte og hjelp til kost. OAC betaler for transportutgiftene. Da evangelister i OAC ikke har fast lønn, men lever på gaver, ber vi om at det blir tatt opp en kollekt til arbeidet på søndagens gudstjeneste.
Vi har gode erfaringer med slike team-turer og har tro på at det vil være til velsignelse for menigheten og kan være med å tenne en glød for evangelisering. Det er viktig for oss at dette blir et samarbeid mellom menigheten og teamet. Ved å f.eks. arrangere vaffelsteking på gaten, ballongbretting til barna, inkludere et bønneteam eller lovsangsband, vil man kunne engasjere flere i evangeliseringen.

Vi tilbyr kurs i:

- Hvordan dele troen? f.eks. Hvordan være et vitne i hverdagen? Hvordan gi gode svar på gode spørsmål? Hvordan dele troen på hjemmebane? Hvordan vitne for fremmede på gaten? Hvordan nå muslimer med evangeliet?

- Kreativ formidling. Vi bruker bl.a. ballonger, trylling, sketchboard, A4-ark, tommestokk mm. og gir deg tips og idéer til andakter og formidling av bibelhistorier til alle aldre.

Ta kontakt, så tilpasser vi undervisningen etter deres behov.

Vi underviser og forkynner for barne- og ungdomsledere, bibelskoleelever, konfirmanter, ungdomsgrupper, barneklubber, menigheter og videregående skoler.

Medarbeidere i OAC har ikke fast lønn, men lever på gaver. Ved et besøk ber vi derfor vanligvis om en gave i tillegg til transportutgifter, men vi ønsker ikke at økonomi skal være et hinder for at vi kommer på besøk.

Styret i OAC anbefaler denne listen med veiledende priser ved besøk av en medarbeider.

Teamtur til din menighet: (Kollekt til OAC på gudstjenesten) Kollekt, kost og losji
«Hvordan nå muslimer med evangeliet?» (1 – 3 timer): = 1000-2000 kr.
«Hvordan dele troen?» (tre kvelder):  = 4500 kr.
Evangeliseringskurs (1–3 timer):       1000-2000 kr.
Kreativ formidling (2–5 timer): 1500-3500 kr.
Barnemøte, aktivitet og andakt:   1500 kr.
Andakt for ungdom (20-30 min):        1000 kr.
Konfirmantleir, aktivitet og andakt (2–3 timer):   = 2500 kr.
Familiegudstjeneste: 2000 kr.
Forkynnende møte for voksne:     1500 kr.

I tillegg til prisen kommer transportutgifter og evt. materialutgifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller ønsker besøk av oss.

 

Powered by Cornerstone