Få besøk av OAC

Et arrangement med en medarbeider fra Open Air Campaigners kan være et friskt pust i det alminnelige programmet. Vi har mange tilbud, og kommer gjerne på besøk. Her er noe av det du kan bruke oss til:

Evangelisering på:

Gatemøter
Byfester
Festivaler
Markedsplasser

Kurs i kreativ forkynnelse ved bruk av bl.a. sketchboard, trylling og ballonger.

Barne- og ungdomsledere
Ungdomsgrupper
Bibelskoleelever
Menigheter m.m.

Last ned brosjyren «Kreativ formidling»

Kreativ formidling

 1 file(s)    1.51 MB

DOWNLOAD

 

Undervisning i:

Hvordan dele troen - bilde

Hvordan dele troen?
Evangelisering
Gatemøter

Last ned brosjyren «Hvordan dele troen?»

 

Gjestelære:

 

Skoler
Bibelskoler
Konfirmanter

Forkynnelse i:

Menigheter
Ungdomsforeninger

Få besøk av OAC

Jeg har hatt mye glede av den hjelp og inspirasjon jeg har fått gjennom Open Air Campaigners. De har gitt meg, og mange med meg, ulike verktøy til å fortelle om Jesus på kreative og inspirerende måter. Det kan være ved malebrett, trylling, bal-longer, visuelle bibelfortellinger, brette papir osv. Ikke minst har OAC hjulpet meg til å ha rett fokus hele veien. Det er Jesus som døde for meg på korset og tok all min synd på seg, som vi skal fortelle om.
Pål Bjørkkjær, Søgne februar 2014


-Ved et besøk ber vi om en gave i tillegg til transportutgifter.

Styret i OAC anbefaler denne listen med veiledende priser ved besøk av en medarbeider.

Medarbeidere i OAC har ikke fast lønn, men lever på gaver. Ved et besøk ber vi derfor vanligvis om en gave i tillegg til transportutgifter, men vi ønsker ikke at økonomi skal være et hinder for at vi kommer på besøk.
 

Styret i OAC anbefaler denne listen med veiledende priser ved besøk av en medarbeider.

«Hvordan nå muslimer med evangeliet?» (1 – 3 timer): = 1000-2000 kr.
«Hvordan dele troen?» (tre kvelder):  = 4500 kr.
Evangeliseringskurs (1–3 timer):       1000-2000 kr.
Kreativt formidling (2–5 timer): 1500-3500 kr.
Barnemøte, aktivitet og andakt:   1500 kr.
Andakt for ungdom (20-30 min):        1000 kr.
Konfirmantleir, aktivitet og andakt (2–3 timer):   = 2500 kr.
Familiegudstjeneste: 2000 kr.
Forkynnende møte for voksne:     1500 kr.

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                

I tillegg til prisen kommer transportutgifter og evt. materialutgifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller ønsker besøk av oss

 

Powered by Cornerstone