Hvordan møte Jehovas vitner?

Hva tror de på?

De fleste Jehovas vitner hevder at de er kristne, men er det sant? Er de kristne? Jevohas vitner ble etablert på 1800-tallet av Charles Taze Russell i Pittsburgh, Pennsylvania i Amerika. Det er 8,2 millioner medlemmer i verden. De foretrekker også sin egen versjon av Bibelen som heter Ny verden-oversettelsen, og tror at de er kristne av disse grunner som er hentet fra deres nettside:

Ja, vi er kristne fordi:

 • Vi prøver å holde oss nøye til Jesu Kristi lære og etterligne hans væremåte. – 1. Peter 2:21.
 • De som blir Jehovas vitner, blir døpt i Jesu navn. – Matteus 28:18, 19.
 • Vi ber i Jesu navn. – Johannes 15:16.
 • Vi tror at Jesus er den eneste veien til frelse, at «det ikke er «noe annet navn under himmelen som er blitt gitt blant mennesker, som vi skal bli frelst ved»». – Apostlenes gjerninger 4:12.
 • Vi tror at Jesus er enhver manns Hode, det vil si at han er utnevnt til å utøve myndighet over ham. – 1. Korinter 11:3. (tatt fra JV.org)

Om du derfor spør et Jehovas vitne om han er kristen, svarer han ja. Men hva innebærer det å være kristen.  Vi vet fra Bibelen at mange kan bekjenne Jesus uten å være frelst, se f. eks. Matt 7:21-23.  

 

Må vi som kristne holde oss nøye til Kristi lære, etterligne hans væremåte, bli døpt i Jesu navn, og be i Jesu navn for å være frelst?

Det står jo i Bibelen at de som elsker Jesus skal holde ordet hans (Joh 14:23) og de som tilhører Gud hører på apostlenes budskap, dvs. Det nye testamente (1. Joh 4:6). Det er faktisk et kjennetegn på at man er kristen, imidlertid kan man ikke bli frelst på denne måten. Det står i Skriften at vi var født i synd på grunn av syndefallet (Rom 5:12). Restultatet er at ingen er rettferdige og at alle våre gjerninger er søppel (Jes. 64:6), for vi er ikke perfekte. Derfor kan vi ikke bli frelst av å holde oss nøye til Kristi lære og etterligne Hans væremåte. I lys av dette kan vi se at de som tilhører Jesus skal bli døpt, men man kan bli døpt uten å kjenne Jesus, for Skriften sier:

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. (Ef 2:8-9)

Imidlertid hevder Jehovas vitner at for å bli frelst må man gjøre gode gjerninger:

«Ja, det er forskjellige ting involvert i det å bli frelst. Vi må få nøyaktig kunnskap om Guds hensikt og hans veger til frelse. Så må vi vise vår tro på frelsens hovedperson, Jesus Kristus, og gjøre hans vilje resten av livet. (Joh 3,16; Tit 2,14) Frelsen er sikker for den som følger denne måten. Men det krever at man holder ut til enden av vårt nåværende liv eller til slutten av eksistensen, som vi kjenner den.» «Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.” Mat 24,13 (Watchtower, Sept. 15, 1989, p. 7).

Dette er helt motstatt av det som står i Bibelen. I Kristendommen er alt som trengs omvendelse fra synd og tro på hva Jesus har gjort for deg (omvendelse og tro er to sider av samme sak, derfor er det bibelsk rett å tale om «troen alene»). Gjerninger i Kristendommen er resultater av frelsen, ikke et middel for å motta frelsen.

 

Er Jesus egentlig veien til frelse i blant Jehovas vitner?

For å svare på dette spørsmålet, må vi spørre: Hvem er Jesus? Ifølge Jehovas vitner har Jesus skapt verden, men han er også en skapning. Denne påstanden stemmer ikke overens med Bibelen som sier at Jesus er skaperen (Kol 1:15) og Gud (Joh1:1). Vi skal snakke mer om Jesu Kristi guddommelighet senere.

Jesus skaperen 

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter –  alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. (Kol 1:15-17)

Her kan du se at Jesus er anerkjent som Skaperen. Jehovas vitner påstår imidlertid at den førstefødte betyr at han var skapt.  Vers 15 i Kolosserne kapittel 1 blir ofte brukt for å hevde at Jesus ble skapt. Imidlertid er det et ord på gresk som betyr «først skapt», men det er ikke brukt i denne sammenhengen. Ordet førstefødte kan bety den første som er født i en familie, og det er det Jehovas vitner hevder er den rette tolkningen. De mener at verset viser at Kristus hadde en temporal (tidsmessig) «førsthet», så for et Jehovas vitne kan godt Jesus ha blitt til for ti tusen trillioner ganger femti tusen trillioner år siden, poenget deres er det at han har blitt skapt på et tidspunkt. Dette står i sterk kontrast til det kristne synet som sier at Jesus er uskapt, dvs. at Han har vært til evig tid. Det finnes ikke et tidspunkt hvor Jesus, Den annen person i treenigheten, ikke har vært.

Men ordet førstefødte sikter sannsynligvis til fortrinnsrett i denne sammenhengen, det er altså ikke ment bokstavelig, men som en tittel: Matt Slick fra CARM viser at ordet blir brukt slik andre steder i Bibelen:

Vi kan se at Manasse blir kalt den førstefødte og Efraim er den som er født som nummer to i 1. Mos 41:51:52. Men i Jer 31:9 blir Efraim kalt den førstefødte. Derfor kan vi slutte at førstefødte er en overførbar tittel og betyr ikke nødvendigvis den som er skapt først. (Dette sikter til Jehovas vitners lære om at Jesus er den første skapningen som Gud skapte.)

Her kan vi se at Jehovas vitner har en falsk Jesus og en falsk Jesus kan ikke frelse.

 

Hvem er Jesus

Jesus i kristendommen

Jesus er guddommelig og Guds sønn Jesus er menneskelig Hva Jesus har gjort
Joh 20:28; Kol 2:9; Joh 1:1-2;14; Heb 1:8; Matt 26:63; John 19:7. Luk 2:7; Luk 2:40-52; Joh 19:28; Matt 4:2; Matt 4:11; Luk 23:26; Luk 23:46; Luk 24:39; Joh 20:20-27. Han tok på seg kjød – Joh 1:1.

 

Han levde et perfekt liv – 2. Kor 5:21.

Han døde for våre synder på korset.

Han stod opp fra de døde.

Hva gjør Jesus idag Hva gjør kristne i lys av hva Jesus har gjort  
Jesus renser fra synd – 1. Joh 1:9.

 

Jesus tilgir synder – Matt 9:1-7; Luk 5:20; 7:48.

Vi ber til Jesus – Apg 7:55-60; 1. Kor 1-2.

 

Vi tilber Jesus – Matt 2:2;11; 14:33; Joh 9:35-38; Heb 1:6.

 

 

Hva tror Jehovas vitner om Jesus

Ifølge hva Jehovas vitner lærer om Jesus, er det klart at hva de tror om Jesus er helt annerledes fra kristen tro:

 • Den første tingen Jehova skapte var hans “enbårne sønn”.. og han ble brukt av Jehova til å skape alle ting, Aid to Bible Understanding, p. 390-391.
 • Jesus var erkeengelen Mikael som ble menneske. The Watchtower, May 15, 1963, p. 307; The New World, 284.
 • Jesus var bare et perfekt menneske og ikke Guds sønn. Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 306.
 • Jesus oppsto ikke legemlig fra de døde. Awake! July 22, 1973, p. 4.
 • Jesus ble gjenreist, ikke som et menneske, men som en ånd. Let God be True, p. 276.
 • Jesus ble født på ny. The Watchtower, Nov. 15, 1954, p. 682.
 • Jesus døde ikke på et kors, men på en stake. Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 89-90.

Tatt fra CARM

Her kan vi se at Jehovas vitner har en falsk Jesus som ikke står i bibelen og en falsk Jesus kan ikke frelse.

Hvordan kan man møte Jehovas vitner?

Video med Jon Sondre Håkedal, tidligere tilknyttet evangelist i OAC:

https://www.youtube.com/watch?v=zRqTsaS1U10 

—-Ressurser —-

bibel.no 

https://carm.org/norsk

Understanding the Cult of Jehovah’s Witnesses – Dr. James White

Dr James White – Jesus is Jehovah Part 1

Dr James White – Jesus is Jehovah – Part 2

Paul Washer – Evangelism of The Jehovah’s Witness

Jehovah’s Witnesses & 3 minutes to live #462

 

Tilknyttet evangelist Hichelle Håkedal

Powered by Cornerstone