Om OAC

Open Air Campaigners ønsker å bringe evangeliet ut til mennesker som ikke tror på Jesus og utruste menigheter og enkeltpersoner til evangelisering.

Vi er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, som ønsker å stille seg til rådighet for andre ved å:

  • bringe evangeliet om Jesus Kristus til mennesker, primært ved gateevangelisering, men også ved utadrettede tiltak og arrangementer.
  • undervise og utruste enkeltpersoner, menigheter og misjonsorganisasjoner til å gi evangeliet videre i samtaler og ved bruk av visuelle hjelpemidler som trylletriks, sketchboardmaling, ballonger m.m.

Klikk her og les mer om hva vi kan tilby din gruppe eller menighet.

Misjonsstatement
Vi forkynner evangeliet om Jesus på gata og andre steder,
og utruster menigheten til å gjøre det samme.

Powered by Cornerstone