Vi forkynner evangeliet om Jesus på gater og ulike torg,
og mobiliserer menighetene til å gjøre det samme.

Mer om oss

Lørdag 5.november arrangerer vi en inspirasjonssamling. Temaet handler om Bibelen, både dens tilblivelse og troverdighet. Det vil også være en bolk om "hvordan nå ateisten med evangeliet?"
I januar fikk vi med Tobias Berg, Oslo som fulltidsevangelist. Det er et stort bønnesvar på bønnene vi har bedt til Herren om flere arbeidere! Vi har stilt Tobias følgende spørsmål:
Gunnar blir intervjuet og forkynner evangeliet på ungdomsprogrammet Connected, Kanal 10. Se intervjuet her!
Powered by Cornerstone