Tro

Gå til "Guds gode nyheter for barn"

 

Hva er kristen tro?

Her kan du finne ut mer om Gud og hva kristne tror på. Du er også hjertelig velkommen til å kontakte oss, hvis du vil prate med noen om kristen tro, eller har spørsmål.

Synd

Synd betyr å mislykkes, eller bomme på målet. Gud har skapt verden og alle mennesker til å ha en relasjon med seg. Samtidig har han gitt oss regler å leve etter, som en god ramme for livet. I begynnelsen, da Gud skapte verden, var det ingen ondskap. Mennesket og Gud levde i en god relasjon, men allerede da hadde Gud gitt menneskene en ramme for det gode livet og et valg. Menneskene valgte å gjøre det Gud sa de ikke skulle gjøre og ble dermed kastet ut av paradiset de levde i. Jorden ble forbannet og døden kom inn i verden. Du kjenner kanskje de ti bud, som blant annet omhandler at vi ikke skal lyve, stjele, drepe, ha andre guder, bryte ekteskapet eller misunne andres eiendom. Bibelen sier at Gud en dag skal dømme alle mennesker etter sin rettferdige lov og at det er to utveier av den dommen: Enten å tilbringe evigheten sammen med Gud på den nye jorden, der alt skal være godt, eller straffes i evig pine. Bibelen forteller videre at vi alle har brutt hans lov og at hvis du har brutt bare ett bud, så er du skyldig i å bryte dem alle. Guds standard er perfekt, og her kommer alle mennesker til kort. Hva er da løsningen? Det er evangeliet om Jesus.

Evangeliet om Jesus

Evangeliet betyr "gode nyheter" og er et ord kristne bruker om hovedbudskapet i Bibelen. Det er de gode nyhetene om løsningen Gud har gitt for at syndere kan få tilgivelse og tilbringe evigheten sammen med Gud, der det er godt. Gud sendte sin sønn Jesus, som det fra skapelsen av var profetert skulle komme. Han kom for å ta vår synd på seg. Selv om Jesus i begynnelsen var sammen med Gud og skapte alle ting, ble han for litt over to tusen år siden født på jorden som et menneske av en helt vanlig kvinne. Han levde som et menneske, spiste og drakk, ble trøtt, fikk vondt, var sint, glad og ble fristet til å gjøre dumme ting. Likevel forteller Bibelen oss at han levde gjennom hele sitt liv uten å synde, uten å gjøre feil. Da han var 30 år gammel begynte Jesus å forkynne at himmelriket er kommet nær. Han gjorde mange under, helbredet mennesker og forkynte om Gud og hans rike. Etter tre år ble Jesus arrestert, mishandlet, dømt til døden og til slutt henrettet ved å spikres til et kors og sakte pines til døde. Mange trodde dette var slutten, men Jesus hadde allerede forkynt at dette var noe som skulle og måtte skje. Liket hans ble lagt i en grav, og etter tre dager skjedde det utrolige, Jesus sto opp igjen fra de døde. I 40 dager gikk han rundt og forkynte for sine etterfølgere, før han dro opp til himmelen. 

Bibelen forteller oss at den straffen Jesus led, da han døde på korset, det gjorde han i vår plass. Han som var uten feil, tok våre feil på seg og led døden for oss. Hvis vi vender om fra vår synd, setter vår tillit til det Jesus gjorde og følger han, da vil han gi oss et nytt liv, tilgi oss syndene våre og en dag reise oss også opp igjen fra døden til et evig liv sammen med han. Ønsker vi ikke å la Jesus bestemme i våre liv, må vi selv ta konsekvensene vi fortjener og lide all evighet i ildsjøen.

Å gi sitt liv til Jesus vil koste mye her på jorden. Du kan miste venner, familie og rikdom. Kanskje må du, slik som de fleste som følger Jesus, lide mye for troen. Likevel får vi leve dette livet sammen med han som har skapt oss, har all makt og har lovt sine etterfølgere at han vil være med hver dag. Enda større er det, at når alt her på jorda tar slutt, har vi en god evighet i vente. 

Bibelen

Les i Bibelen på det språket du ønsker HER

Bibelen er skrevet av mennesker, men vi tror Gud har inspirert ordene de har skrevet, og omtaler derfor Bibelen som Guds Ord. Den er delt opp i det gamle og det nye testamentet. Det gamle testamentet forteller i hovedsak historien om verdens skapelse, de første menneskene og Guds utvalgte folk, israelittene. Det nye testamentet omhandler livet til Jesus, livet til de første kristne, instruksjoner til de kristne og verdens ende. Bibelen er en levende bok som forandrer oss når vi lar tekstene tale til oss.

Ta kontakt hvis du ønsker å motta en gratis kopi av det nye testamentet.

Jeg ønsker å bli en kristen. Hva gjør jeg?

Det begynner med å anerkjenne at du har syndet mot Gud og fortjener straffen Gud gir til den som ikke vil følge han. Deretter handler det om å vende seg vekk fra det gale du har gjort og din egen vei og vende seg til Gud, be han om tilgivelse og tro på Jesus, som ga sitt liv i ditt sted. Å være kristen handler om å være en Jesu etterfølger, å leve slik han har befalt oss. Les i Bibelen, be til Gud, bli med i et fellesskap med andre som følger Jesus og del de gode nyhetene du har hørt videre. 

Se muslimen og jihadisten Khalids vei til å bli en kristen:

Powered by Cornerstone