Hvordan møte mormoner?

Historie

Joseph Smith hadde som 14 årig besøk av Gud og Jesus mens han ba en dag i skogen. De fortalte ham at kristendom var blitt forfalsket. Kirken tog feil og han skulle ikke følge kirken.

Tre år senere fikk han besøk av en engel som fortalte ham hvor han kunne finne noen nedgravde gull plader med det sanne evangelium. Det ble til mormonenes bok: Et annet evangelium av Jesus Kristus.

 

Skrifter

Mormonenes bok. (Verdens mest korrekte bok)

Doktrine bok

The pealrs of Great price

The King James Bible

 

Men den største autoritet er deres apostler og profeter, spesielt deres president som går for å være : Guds stemme på jord!

 

Hvem er Gud?

«As man is, God once was. As God is, man may become» av mormonenes profet Lorenzo.

Gud var en helt vanlig man som gjennom lærdom og lydighet ble Gud.

Han bor på en planet og har flere koner.

 

Bibelen sier at Gud er uforanderlig. Den samme i går og idag...

 

Hvem er Jesus?

Jesus var det første av Guds åndelige barn (som han fikk med kvinne), dernest Lucifer og alle oss andre. Jesus var også gift og hadde barn.

De tror ikke på treenigheten men på at det var tre guder

Det er altså en «annen Jesus» de tro på.

 

Himmel og helvete:

Det finnes ikke noe helvete.

Tre nivåer i himmelen

Vi kan alle bli guder

 

Synd og frelse

De bruker ofte de samme ord men ligger noe annet i begrepene. De tror at Jesus (atone) måtte bøte for Adams fall. Derfor sier de også at Jesus er deres frelser...

«Være opphøyet til guddom» er hva de kaller evig liv

For å få den fulle frelse  - komme på det første nivå i himmelen:

Tro på Jesus, akseptere Josept Smidt og hans etterfølgere som Guds stemme, omvendelse, dåp og vær medlem av mormon kirken. Følg lovene og budene.

Med andre ord... De tror ikke på at vi er frelst av nåde alene

 

Hvordan nå mormoner med evangeliet?

Man kan gå inn på deres lære og prøve å vise ut fra bibelen de store forskjelle.

Sett fokus på evangeliet om at vi ikke kan fortjene frelsen, men at det ene og alene er ufortjent av Guds uendelige nåde. (Ef. 2,8 – Titus 3,5 – Heb. 10,14) 

Friheten som vi er kalt til å leve i - ikke slaveri med love, bud og regler.

For mitt åk er godt og min byrde lett – Matt,11,30

 

 

Hvordan møte mormoner?

 

 

 

 

Powered by Cornerstone