Andakter

Ballongandakter:

Ballongandakt: Jesus Tok Straffen (se også video nederst)

Ballongandakt: Jesus er livet

Juleandakter:

Den beste gaven

Ikke alltid enkelt å se gavens verdi

Julegaven (Sketchboard)

Gjestfrihet (Sketchboard)

Div. kreative andakter:

GT navneandakten

GT navneandakten er satt opp slik at den kan printes og deles ut.
Les bibelteksten. Når du tar betydningen av navnene som er nevnt i teksten ser du plutselig evangeliet!
Powered by Cornerstone