Hvordan møte ortodokse?

Kort om ortodoks kristendom

Hvordan møte ortodokse?

Da kristendommen ble den offisielle religionen i romerriket i år 380, ble den etter hvert institusjonalisert med ett tyngdepunkt i Roma i vest og ett i Konstantinopel (dagens Istanbul)  i øst. Skillet mellom disse ble etter hvert større og i år 1054 ble de splittet til den romerske katolske kirken i vest og den ortodokse kirken i øst. Slik vokste ortodoks kristendommen frem.

Ordet ortodoks betyr "rettroende", men den kan også oversettes til "rett lovprisning". Som navnet tilsier betrakter den ortodokse kirken seg selv som vokteren av den kristne læren fra oldkirken. De anser dermed seg selv som den rette kirke, som har bevart den kristne læren og tradisjonen fra kristendommens begynnelse til i dag. Den ortodokske kirken regnes derfor som et av de eldste kirkesamfunnene i verden.

Det er vanlig å skille mellom to hovedretninger innenfor ortodoks kristendom:

 • de østlige ortodokse kirker
  Disse er mest utbredt i Øst-Europa og på Balkan, og omtales vanligvis som "den ortodokse kirke". Her inngår f.eks. den russisk-ortodoks kirke, den gresk-ortodokse kirke, osv.

   
 • de orientalsk-ortodokse kirker
  Disse er mest utbredt i Midtøsten, Armenia, på Afrikas horn og India. Her inngår bl.a. den koptiske-ortodokse kirke, etiopisk-ortodoks kirke og den eritreiske-ortodokse kirke.

Det er til sammen over 300 millioner medlemmer av de ortodokse kirkene i hele verden.

Hvordan møte ortodokse?

Kilder:

 

 

 

Tips til hvordan vi kan dele evangeliet med ortodokse kristne

 • Bønn: Bønn er kraftfullt og er noe som vi er helt avhengig av når vi forteller andre om Jesus. Be om den Hellige Ånds ledelse og visdom når vi deler evangeliet, be for personen og, hvis mulig, be også sammen med dem.
 • Still spørsmål: Ortodoks kristendom har ulike hovedretninger og  det finnes ulike "nasjonale" kirker innenfor hver hovedretning. Disse to forholdene vil derfor prege hvordan en ortodoks kristen praktiserer sitt trosliv. Ved å stille spørsmål lærer vi mer om personen og hva han/hun tror på. Jo mer vi blir kjent med dem, jo enklere er det å vite hvordan vi kan møte personen med Guds Ord. Noen aktuelle spørsmål vi kan stille kan være: "Hva må man gjøre for å komme til himmelen?" eller "Hvor tror du du havner når du dør?".

  Uansett hva folk bekjenner seg som (muslimer, buddhister, kristne, ortodokse osv), vet vi ikke om de tror det samme som den offisielle læren i deres religion. Derfor er det alltid viktig å spørre hva vedkommende tror, fremfor å anta.
 • Vær nysgjerrig og vis interesse! Når vi viser interesse og lytter til dem, vil de også mer sannsynlig være villige til å lytte og vise interesse for det vi har å dele.
 • Pek på Jesus og at vi blir frelst ved tro og ikke ved gjerninger. Pek på Jesus som den eneste veien til frelse og eneste veien til Gud. Bibelen sier at alle er syndere og at ingen av oss har det som skal til for å komme til himmelen (Se Romerne 3,10-24 og Jakob 2.10). Frelsen er derfor ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til, men at det er en gave fra Gud ved Hans nåde gjennom tro. "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv." (Efeserne 2:8-9)
 • Understreke relasjon med Gud. Gud er en personlig Gud som ønsker en relasjon med oss framfor religion, tradisjoner og ritualer. Bruk fortellinger om Jesus i Bibelen for å forklare hvem Gud er, at Gud er en personlig Gud, at Han er fullkommen, god, kjærlig, nådig og mektig Gud, men også hellig og rettferdig.
 • Oppmuntre dem til å lese Bibelen enten alene eller sammen med deg
 • Del ditt vitnesbyrd: Fortell ditt vitnesbyrd om hvordan du kom til tro på Jesus, og hva Gud har gjort i livet ditt.
 • Lev det du forkynner og la ditt liv være et godt vitnesbyrd
Powered by Cornerstone