Vekkelse og forfølgelse, Apg. 17,1-9
Kreativ formidling
Hva er evangeliet?
Hva er evangeliet?
1. Kor. 2,1-5 v/Torben Østermark
De tok imot Ordet, Apg. 17,10-15
Street preaching
Street preaching
v/Torben Østermark
Gi det videre
Gi det videre
v/Hartvig Kloster
På torget hver dag, Apg. 17,16-21
Bibelundervisning, 1. Kor. 9,19-27
Evangeliet til muslimer
Aeropagos-talen, Apg. 17,22-33
Bibelundervisning, Apg. 11,19-30
Street preaching (Engelsk)
Keeping going and finishing well (Engelsk)
Evangelisten Timoteus
One to one conversations (Engelsk)
Pursuing excellence for the Gospel
Evangelisten Døperen Johannes
The appeal (Engelsk)
Evangelisten Phillip
Communicating the Gospel (Engelsk)
Evangelisten Jesaja
Fryktløse helter – Debora
Fryktløse helter – Debora
Tilknyttet evangelist Gunhild Irene Hafsten
Stephen – the martyr (Engelsk)
Stephen – the martyr (Engelsk)
OACI president Rob George (Apg 6,8-15 og 7,54-60. Opplesningen av tekstene er klippet bort.) 
Fryktløse helter – Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego
Evangelisering og helbredelse
Phillip – the evangelist (Engelsk)
Street preaching part 1 (Engelsk)
Hvordan samtale med muslimer
Hvordan samtale med muslimer
Tilknyttet evangelist Magnus Ledang Husøy 
Preach the Gospel (Engelsk)
Preach the Gospel (Engelsk)
OACI president Rob George 
Fryktløse helter – Kaleb
Fryktløse helter – Kaleb
Morgenandakt ved Kenneth Rosenblad
Street preaching part 2 (Engelsk)
Tema: Streetpreaching (Engelsk)
Tema: The Passion for the Lost (Engelsk)
Tema: The Passion for the Lost (Engelsk)
Evangelist Peter Kennelly Jona kap 3,4-4. Opplesningen av teksten er klippet bort.
Bønn og seier
Bønn og seier
Tilknyttet evangelist Hanne-Mari Horverak
Trosforsvar (Engelsk)
Trosforsvar (Engelsk)
Magnus L. Husøy og Peter Kennelly svarer på forhåndsstilte spørsmål.
The Passion of Grace (Engelsk)
The Passion of Grace (Engelsk)
Evangelist Peter Kennelly Jona kap 2-3,3. Opplesningen av teksten er klippet bort.
Tema: The Passion of the Lord (Engelsk)
Tema: The Passion of the Lord (Engelsk)
Evangelist Peter Kennelly Jona kap 1.
Tema: Bønn og faste
Tema: Bønn og faste
Evangelist Hartvig Kloster
Tema: Lede til frelse og følge opp
Tema: Lede til frelse og følge opp
Evangelist Hartvig Kloster Tekster: Markus 1, 16-20, Lukas 5, 27-28, Matteus 19, 21-22, Lukas 9, 59-62. Opplesningen av noen av tekstene er klippet bort.
Tema: Vitnesbyrd
Tema: Vitnesbyrd
Evangelist Hartvig Kloster. Tekster: Apg 1,8, 1. Joh 3,10, 2. Tim 1,8, Rom 15,16-17, Apg 26, Joh 9,24, Hebr 11,4-5, Åp 1,2. Opplesningen av noen av tekstene er klippet bort.
Tema: Hva er evangeliet?
Tema: Hva er evangeliet?
Evangelist Tom Børge Frøvik
Tema: Passion for the lost
Tema: Evangelism as a lifestyle
Tema: Soulwinning
Tema: Hvordan møte muslimer
Tema: Korset - der kampen står
Tema: Hvorfor dele evangeliet
Powered by Cornerstone