Vår historie

Australia
Kimen til arbeidet ble lagt i 1892 på den andre siden av jordkloden, nemlig i Sydney i Australia. Her bodde Edward P. Fields, en suksessfull advokat som etter å ha blitt helbredet for strupekreft, kom til tro på Jesus, under et besøk i sitt hjemland, England. Da han var kommet tilbake til Sydney, begynte han ivrig å vitne om Jesus på gatene. Flere menn hjalp ham, og en del kom til tro. I 1922 fikk arbeidet navnet Open Air Campaigners (OAC). De hadde regelmessig gatemøter i Sydney, i tillegg til å gjennomføre kampanjer, blant annet for gruvearbeidere og soldater. 

Vår historie

Til andre land
OAC’s evangelister ønsket å spre visjonen for gatemisjon. Derfor startet de et tilsvarende arbeid i New Zealand i 1954, i USA i 1956, i Canada i 1957, og i 1963 ble det første arbeidet startet i Europa, nærmere bestemt i Tyskland. I 1968 ble OAC startet i England av David Fanstone. Etter det tidspunktet ble arbeidet spredt til mange europeiske land. I dag er det selvstendige avdelinger i 30 land over hele verden samt påbegynt arbeid i flere andre land.

Til Norden
I 1984 fikk to jenter i Norge etablert kontakt med David Fanstone. Det medførte at han i 1986 underviste i sketchboard på et par bibelskoler i Norge. På et av kursene deltok daværende KFS-sekretær Bjarne Thams fra Danmark, som etablerte kontakt mellom Danmark og OAC.
En dansk avdeling med navnet Friluftsmissionen ble startet opp den 21. januar 1994, med Jørgen Johansen som daværende landsleder.

Norge
Landsleder i Danmark, Torben Østermark, begynte i 1996 med undervisning og kurs i Norge med henblikk på å starte en norsk avdeling.

Den 14. september 2005 ble Hartvig Kloster ansatt som evangelist i Oslo og en norsk avdeling var en realitet.
På OACs verdenskonferanse mai 2008 ble OAC Norge godkjent som selvstendig avdeling.

Arbeidet i Norge har gradvis vokst og idag har vi 10 evangelister med på laget, regelmessige gatemøter i Oslo og Askim, og årlige sommerarrangementer som Camp Lydhus og Reach the City. I tillegg besøker vi menigheter og bibelskoler over hele landet.

Sverige
I 2016 satte styret seg et mål om å starte OAC i Sverige, og begynte å be for dette. I 2017 hadde Hartvig Kloster sitt første gatemøte i Örebro, og siden har det blitt flere kontakter og besøk i Sverige.

12. november 2019 ble OAC Sverige stiftet. David Sundell er nå ansatt som daglig leder og evangelist i Sverige. Se mer om arbeidet i Sverige HER.

Powered by Cornerstone