Tema: Hva er evangeliet?
Tema: Hva er evangeliet?
Evangelist Tom Børge Frøvik
Tema: Vitnesbyrd
Tema: Vitnesbyrd
Evangelist Hartvig Kloster. Tekster: Apg 1,8, 1. Joh 3,10, 2. Tim 1,8, Rom 15,16-17, Apg 26, Joh 9,24, Hebr 11,4-5, Åp 1,2. Opplesningen av noen av tekstene er klippet bort.
Tema: Lede til frelse og følge opp
Tema: Lede til frelse og følge opp
Evangelist Hartvig Kloster Tekster: Markus 1, 16-20, Lukas 5, 27-28, Matteus 19, 21-22, Lukas 9, 59-62. Opplesningen av noen av tekstene er klippet bort.
Tema: Bønn og faste
Tema: Bønn og faste
Evangelist Hartvig Kloster
Tema: The Passion of the Lord (Engelsk)
Tema: The Passion of the Lord (Engelsk)
Evangelist Peter Kennelly Jona kap 1.
Tema: Streetpreaching (Engelsk)
The Passion of Grace (Engelsk)
The Passion of Grace (Engelsk)
Evangelist Peter Kennelly Jona kap 2-3,3. Opplesningen av teksten er klippet bort.
Trosforsvar (Engelsk)
Trosforsvar (Engelsk)
Magnus L. Husøy og Peter Kennelly svarer på forhåndsstilte spørsmål.
Bønn og seier
Bønn og seier
Tilknyttet evangelist Hanne-Mari Horverak
Tema: The Passion for the Lost (Engelsk)
Tema: The Passion for the Lost (Engelsk)
Evangelist Peter Kennelly Jona kap 3,4-4. Opplesningen av teksten er klippet bort.
Powered by Cornerstone