Fryktløse helter – Kaleb
Fryktløse helter – Kaleb
Morgenandakt ved Kenneth Rosenblad
Preach the Gospel (Engelsk)
Preach the Gospel (Engelsk)
OACI president Rob George 
Fryktløse helter – Debora
Fryktløse helter – Debora
Tilknyttet evangelist Gunhild Irene Hafsten
Hvordan samtale med muslimer
Hvordan samtale med muslimer
Tilknyttet evangelist Magnus Ledang Husøy 
Street preaching part 1 (Engelsk)
Street preaching part 2 (Engelsk)
Phillip – the evangelist (Engelsk)
Evangelisering og helbredelse
Fryktløse helter – Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego
Stephen – the martyr (Engelsk)
Stephen – the martyr (Engelsk)
OACI president Rob George (Apg 6,8-15 og 7,54-60. Opplesningen av tekstene er klippet bort.) 
Powered by Cornerstone