Evangelist: Gunnar Salmelid

Bosted: Oslo
Gift med Stefanie, ett barn

Hvorfor jobbe i OAC?

Som kristen i Oslo finnes det utrolig mange gode ting å fylle opp kalenderen med: Det kryr av menigheter, aktiviteter og undervisningstilbud for kristne. Selv om det er mye bra, er det enda viktigere å ta Jesu befaling om å gå ut og forkynne evangeliet på alvor. Han har kalt oss til å være hans etterfølgere og å dele evangliet videre er en helt sentral del av å følge Jesus. Selv om det å gå ut kan gjøres på flere måter, er det viktig at vi faktisk gjør det og ikke bare snakker om viktigheten av det. Å delta i arbeidet til OAC gjør misjonsbefalingen konkret i mitt eget liv. Det utfordrer meg i frimodighet og holder troen brennende. Det hjelper meg å leve nærmere Jesus i bønn, bibel, tro og etterfølgelse. Mitt største ønske er å få se flere mennesker ta imot verdens frelser. Jeg har bare dette livet på å gjøre disipler. Selv om det kan koste mye, er kostnaden et sandkorn i Sahara, når jeg vet at jeg har en evig glede i vente hos Gud.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Gunnar, kan du ta kontakt i skjema under.

Kontakt Gunnar direkte her: Powered by Cornerstone