Tilknyttet evangelist: Magnus Ledang Husøy

Bosted: Oslo
Utdannelse: Lektor innenfor språk og samfunn
Jobb: Lektor på videregående skole

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg tror at Jesu grunnleggende kall til oss er misjonsbefalingen, at vi skal dele evangeliet med alle mennesker. Jeg har alltid trodd dette, men ikke handlet på det i samme grad. Å delta i OAC er en glimrende mulighet til å dele evangeliet og dermed være med på å oppfylle Jesu befaling. Jeg har et spesielt stort hjerte for å nå mennesker med innvandrerbakgrunn og stoler derfor på at Gud har plassert meg riktig her i Oslo.

 

Kontakt Magnus direkte her:Powered by Cornerstone