Styremedlem: Britt Kari Noraberg Lianes

Bosted: Oslo

Arbeid: Sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kirurgisk avdeling.

Kone og mor til 4 barn på 12, 10, 8 og 5 år.

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:

Det har alltid vært spennende og lærerikt å høre om OAC sitt arbeid. Jeg har latt meg inspirere og ydmyke over den frimodighet som OAC sine medarbeidere har. Vi lever i et land hvor kjennskap til Jesus blir mindre og mindre. I en verden hvor onde åndskrefter får større spillerom, er bønn og evangelisering stadig mer viktig. Evangeliet er det gode og viktigste budskapet og må forkynnes. Jeg er glad for at Gud kaller og utruster enkeltmennesker til tjeneste for han. Arbeidet OAC driver tar Guds kall på alvor. Når man står i kampen må man holde seg nær til Mesteren og Hans Ord.  Uten dette faller arbeidet sammen. Det å få være avhengig av Jesus, på hans ferdiglagde vei, gjør livet som kristen rikt og spennende. Jeg opplever at arbeidet OAC driver krever at vi kler oss i Guds fulle rustning. Et slikt arbeid vil jeg gjerne være med i. (Efeserne 6. 14-19)

Powered by Cornerstone