Ressurser/Nyheter/Bibelen er TRO-verdig!

Bibelen er TRO-verdig!

Som kristne møter vi ofte påstander rundt Bibelens troverdighet. Noen vil påstå at Bibelen er full av motsigelser og uklarheter som gjør den helt umulig å ta seriøst. Jeg har selv i perioder kjempet med dette spørsmålet – og mange andre, men konklusjonen er den samme hver gang: Bibelen er troverdig!  

Tilsynelatende motstridende påstander, slik som hvordan Judas døde, eller antall engler ved Jesu grav, kan ved første blikk se ut til å motsi hverandre, men ved nærmere undersøkelse, bare styrker de Bibelens troverdighet.

For eksempel vil teksten i Apg. ikke motsi det Matteus skriver om, nemlig at Judas hengte seg selv, men heller legge detaljer til historien. Det er ikke usannsynlig at Judas` kropp, etter at han hengte seg, svulmet opp i sol-
steken og at tauet røyk, eller greina han hang i knakk, slik at han «falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut» (Apg. 1.18). Det samme gjelder om det var én eller to engler ved graven. Matteus og Markus snakker om en engel, men utelukker ikke dermed at det var to, slik som Lukas vil påpeke. Dette gjør for meg bare Bibelens troverdighet enda sterkere og viser at det som er skrevet ikke er en konspirasjon mellom disiplene, men at evangelieforfatterne hver for seg har undersøkt hva som skjedde og fått med seg forskjellige detaljer fra forskjellige vitner, ledet av Guds Ånd.

Oppfordringen min, når vi møter spørsmål vi ikke har svar på, er å ikke la det rokke ved troen vår og hvordan vi ser på Bibelen. Dens troverdighet har blitt satt på prøve gang på gang, men har ikke blitt felt ennå, og jeg er fullt og helt viss om at det ikke kommer til å skje heller. 


Tilknyttet evangelist Gunnar Salmelid, Oslo

Flere nyheter
Flere nyheter
14. september var det 18 år siden jeg var på jobbintervju hos OAC i Danmark. Etter en samtale med styret, ble jeg bedt om å gå ut slik at de kunne diskutere saken. Jeg husker at jeg ventet utenfor huset i spenning. Ville de være positive til å ansette meg eller ikke. Tiden gikk og gikk og jeg ventet og ventet. Endelig ble jeg bedt om å komme inn igjen. Jeg fikk til min store lettelse høre at de ønsket å ansette meg som evangelist til å starte OAC i Norge.
Les mer
I år hadde vi besøk på vårt sommerstevne av OACs president David Proaño med familie fra Ecuador. De er superflinke på drama, og både viste oss og lærte oss dramastykket "The Redeemer". Selv synes vi resultatet ble veldig bra.
Les mer
Vi har vanskelig for å finne ord for hvor takknemlige vi er for hva vi har opplevd på sommerstevnet Reach the City Oslo. En av deltakerne uttrykte at det var som himmel på jord! I alle fall var det en forsmak på himmelen.
Les mer
Powered by Cornerstone