Ressurser/Nyheter/Menighetsledere og pastorer på gaten

Menighetsledere og pastorer på gaten

I forbindelse med den årlige konferansen «Sammen For Evangeliet» i Sandefjord, var gateevangelisering på torget på programmet. Oppmøtet og engasjementet blant deltagerne var betydelig og oppmuntrende.
Fra evangelisering på torget i Sandefjord. Pastor Martin Hjellvik
deler evangeliet ut fra en nød om kall til omvendelse.

 

Evangeliet ble presentert ved hjelp av både sketch-board og illustrasjoner med tau, men også ved å lese fra en åpen Bibel på «den gamle måten». På bildet ser vi pastor Martin Hjellvik fra Kilden Menighet,
Jæren, som deler evangeliet ut fra en nød om kall til omvendelse. Mellom et par av presentasjonene ble det nesten spontant sunget «Navnet Jesus» og «Ren og Rettferdig» med kraft og styrke hvorav noen av de forbipasserende stoppet opp og sang med. Mange av deltagerne på konferansen gikk ut og startet sam-taler på eget initiativ. Bibler og traktater ble delt ut, og mange fikk høre Guds Ord. Noen fikk også kontakt-informasjonen til dem de snakket med.

Jesus har kalt alle oss kristne til å dele evangeliet. Det kan være både utfordrende og vanskelig, og dermed veldig fristende å overlate dette til «evangelistene» og de frimodige. I Bibelkirken Vestfold er det forventet at alle pastorer og ledere alltid vil være med ut når det arrangeres evangelisering. Dette er for å gå foran som gode eksempler for resten av menigheten. Jeg ønsker derfor sterkt å utfordre alle andre menighetsledere, prester og pastorer til å bli med ut så ofte man kan, til inspirasjon og oppmuntring for alle andre som synes det kan være skummelt. Som hyrder er vi kalt til å lede flokken, også i verdens viktigste oppgave.

Kenneth Rosenblad
– Pastor i Bibelkirken og Tilknyttet evangelist i OAC

Flere nyheter
Flere nyheter
Lørdag 5.november arrangerer vi en inspirasjonssamling. Temaet handler om Bibelen, både dens tilblivelse og troverdighet. Det vil også være en bolk om "hvordan nå ateisten med evangeliet?"
Les mer
I januar fikk vi med Tobias Berg, Oslo som fulltidsevangelist. Det er et stort bønnesvar på bønnene vi har bedt til Herren om flere arbeidere! Vi har stilt Tobias følgende spørsmål:
Les mer
Gunnar blir intervjuet og forkynner evangeliet på ungdomsprogrammet Connected, Kanal 10. Se intervjuet her!
Les mer
Powered by Cornerstone