Ressurser/Nyheter/Bibelsk forkynnelse eller vassen forkynnelse

Bibelsk forkynnelse eller vassen forkynnelse

Hvordan er forkynnelsen i din menighet? Blir hele Guds Ord forkynt? Er det Bibelens Ord som blir forkynt? Personlig opplever jeg gang på gang at det er mye vassen forkynnelse ute og går, og en god del tekster det sjelden forkynnes over.

Et av de temaene som jeg stort sett aldri hører om, er helvete. Hvis ikke du heller hører om dette, bør det få alarmklokkene til å ringe. Jesus forkynte nemlig veldig mye om helvete. F.eks. i Markus 9,47-48: «Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner.» I Matt. 25 taler Jesus om dommen og sier til dem på venstre side: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild…».
(Se også: Dan. 12,2, 2. Tess. 1,9, Åp. 19,3 og 20,10).

Det er harde ord, men vi trenger å høre dem. Problemet er nemlig at hvis vi ikke hører forkynnelse om helvete, synd og dom, viskes syndens alvor og misjonens viktighet ut. Når vi hører vassen forkynnelse som bare omtaler Gud som en kjærlig Gud, får vi feil gudsbilde. Gud er kjærlig, men samtidig en hellig, skremmende og fryktinngytende Gud. Tenk på Arons sønner som måtte dø fordi de bar uinnviet ild fram for Herrens ansikt (3. Mos. 10,1-2).
På samme måte gikk det med Ussa som Herren drepte fordi han tok tak i Herrens paktkiste (2. Sam. 6,7) eller Ananias og Saffira som falt døde om fordi de hadde jukset med penger (Apg. 5,1-11).

 

Ikke ett ord unnlot han…
Jeg tror vi trenger mer Gudsfrykt, for frykter vi Gud, frykter vi ikke mennesker. Det vil resultere i at vi tør å forkynne hele Guds Ord og ikke bare det som klør i øret. Vi er ikke kalt til å bli populære, men til å forkynne Guds Ord selv om det koster.

Josva er et godt forbilde for oss – han unnlot nemlig ikke «ett ord». Han var en Guds mann som fryktet Gud og ønsket at folket skulle høre hele Guds Ord, både velsignelsen og forbannelsen. «Deretter leste Josva opp alt som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik det var skrevet i lovboken. Ikke ett ord av alt det Moses hadde påbudt, unnlot Josva å lese opp for hele Israels forsamling…». (Jos. 8,34-35a).

Peter og Johannes fryktet også Gud mer enn mennesker. Da de ble truet til å tie, svarte de: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham.». Dette er gudsfrykt!

Når vi holder oss til Guds Ord, vil Gud velsigne og komme med sin Ånd, slik at Ordet forkynnes i kraft. Er det noe vi trenger i vår tid, er det frimodige kristne som forkynner hele Guds Ord i kraft ved Den Hellige Ånd. Det vil føre til tro, nytt liv og få
konsekvens for de ufrelste.

I OAC ønsker vi mer enn noen gang å se vekkelse. Vi ønsker å se Guds rike vokse. For at det kan skje, må Guds Ord forkynnes klart og tydelig. For troen kommer av forkynnelsen. Derfor er det så viktig at vi kristne hører hele Guds Ord, forkynner hele Guds Ord og i lydighet praktiserer hele Guds Ord.

God pinse
Hartvig Kloster

 

Flere nyheter
Flere nyheter
Når vi forstår evangeliet, er det mest naturlige og kjærlige vi kan gjøre å dele det videre! Når vi vet at det finnes ingen annen vei til Gud enn gjennom Jesus, så ville det være dårlig gjort av oss å ikke si det til andre. Når vi vet at Guds dom kommer for å ramme urettferdighet, og vi vet at vi har fått nåde og tilgivelse for våre synder, hadde det vært ukjærlig og egoistisk av oss å ikke advare andre om dommen.
Les mer
Siste helgen i august kunne Kristkyrkja på Stord ta imot et team på tre personer fra Open Air Campaigners, Hartvig Kloster, Tobias Berg og Eunice Birir. Det ble en inspirerende, lærerik og hyggelig helg for oss i Kristkyrkja. Vi har virkelig sansen for disse menneskene og organisasjonen deres. De driver med det som Jesus har bedt alle kristne om å gjøre, og dessuten kjente vi fra første stund at vi både er søsken og venner.
Les mer
Gunnar blir intervjuet og forkynner evangeliet på ungdomsprogrammet Connected, Kanal 10. Se intervjuet her!
Les mer
Powered by Cornerstone