Ressurser/Nyheter/Bibelsk forkynnelse eller vassen forkynnelse

Bibelsk forkynnelse eller vassen forkynnelse

Hvordan er forkynnelsen i din menighet? Blir hele Guds Ord forkynt? Er det Bibelens Ord som blir forkynt? Personlig opplever jeg gang på gang at det er mye vassen forkynnelse ute og går, og en god del tekster det sjelden forkynnes over.

Et av de temaene som jeg stort sett aldri hører om, er helvete. Hvis ikke du heller hører om dette, bør det få alarmklokkene til å ringe. Jesus forkynte nemlig veldig mye om helvete. F.eks. i Markus 9,47-48: «Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner.» I Matt. 25 taler Jesus om dommen og sier til dem på venstre side: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild…».
(Se også: Dan. 12,2, 2. Tess. 1,9, Åp. 19,3 og 20,10).

Det er harde ord, men vi trenger å høre dem. Problemet er nemlig at hvis vi ikke hører forkynnelse om helvete, synd og dom, viskes syndens alvor og misjonens viktighet ut. Når vi hører vassen forkynnelse som bare omtaler Gud som en kjærlig Gud, får vi feil gudsbilde. Gud er kjærlig, men samtidig en hellig, skremmende og fryktinngytende Gud. Tenk på Arons sønner som måtte dø fordi de bar uinnviet ild fram for Herrens ansikt (3. Mos. 10,1-2).
På samme måte gikk det med Ussa som Herren drepte fordi han tok tak i Herrens paktkiste (2. Sam. 6,7) eller Ananias og Saffira som falt døde om fordi de hadde jukset med penger (Apg. 5,1-11).

 

Ikke ett ord unnlot han…
Jeg tror vi trenger mer Gudsfrykt, for frykter vi Gud, frykter vi ikke mennesker. Det vil resultere i at vi tør å forkynne hele Guds Ord og ikke bare det som klør i øret. Vi er ikke kalt til å bli populære, men til å forkynne Guds Ord selv om det koster.

Josva er et godt forbilde for oss – han unnlot nemlig ikke «ett ord». Han var en Guds mann som fryktet Gud og ønsket at folket skulle høre hele Guds Ord, både velsignelsen og forbannelsen. «Deretter leste Josva opp alt som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik det var skrevet i lovboken. Ikke ett ord av alt det Moses hadde påbudt, unnlot Josva å lese opp for hele Israels forsamling…». (Jos. 8,34-35a).

Peter og Johannes fryktet også Gud mer enn mennesker. Da de ble truet til å tie, svarte de: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham.». Dette er gudsfrykt!

Når vi holder oss til Guds Ord, vil Gud velsigne og komme med sin Ånd, slik at Ordet forkynnes i kraft. Er det noe vi trenger i vår tid, er det frimodige kristne som forkynner hele Guds Ord i kraft ved Den Hellige Ånd. Det vil føre til tro, nytt liv og få
konsekvens for de ufrelste.

I OAC ønsker vi mer enn noen gang å se vekkelse. Vi ønsker å se Guds rike vokse. For at det kan skje, må Guds Ord forkynnes klart og tydelig. For troen kommer av forkynnelsen. Derfor er det så viktig at vi kristne hører hele Guds Ord, forkynner hele Guds Ord og i lydighet praktiserer hele Guds Ord.

God pinse
Hartvig Kloster

 

Flere nyheter
Flere nyheter
Reach The City er for deg som ønsker å ta misjonsbefalingen på alvor, vokse i frimodighet og være med å dele evangeliet på kreative måter.
Les mer
Dette er et vitnesbyrd om hvordan Gud har svart på en bønn jeg hadde for noen år siden. Siden jeg ble kristen, har jeg bedt Gud om at resten av familien min også skal få kjenne Jesus. Jeg ba konkret til Gud om at jeg ønsket å kunne lese Bibelen sammen med familien og å kunne be sammen med dem.
Les mer
Wow, de gikk som varmt brød! Herlig med så mange bestillinger fra folk i hele Norge som ønsker å nå naboer og byer med påskeevangeliet.
Les mer
Powered by Cornerstone