Ressurser/Nyheter/Vi stakk innom mormonerne…

Vi stakk innom mormonerne…

Vi var spente på hvordan det ville gå å besøke Jesu Kristi Kirke i Oslo. Vi var 9 evangelister som etter å ha lest om Guds fulle rustning og bedt sammen, satte kurs mot kirken. Vi ble tatt godt imot og deltok først på gudstjenesten. Her var det sanger, nattverd (brød og vann) og tre talere. Gjennom forkynnelsen ble det tydelig at de ikke er frelst ved tro. En nevnte at "vi må prøve å gjøre det én prosent bedre dag for dag"!

Den siste taleren snakket mest om det kommende tempelet som det er bestemt på internasjonalt plan skal bygges i Oslo. Dette var stort for dem, og han oppfordret veldig til at de nå viste ansvar og levde opp til ansvaret det innebærer å ha et tempel i Oslo. 

Personlig opplevde jeg gudstjenesten som litt kjedelig - ikke mye liv, sang, eller glede.

Etterpå var vi med på søndagsskole for voksne. Her ble det undervist om hvorfor de har navnet Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, og hvorfor de ser sin kirke som den eneste sanne kirke. Vi fikk muligheten til å stille spørsmål i undervisningen. Den muligheten lot ikke 9 evangelister gå fra seg. Vi spurte bl.a. hvorfor de har flere bøker (Pakten og læren og Perlen) og leste opp følgende vers fra Åp. 22:

"Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken."

Svaret vi fikk var at de trodde på Bibelen og at de andre bøkene deres vitner om det som står i Bibelen. I tillegg nevnte en at det bare var boken Joh. Åp. dette gjaldt.

tterpå fikk vi alle samtaler hvor vi prøvde å peke på Jesus, og at vi er frelst av nåde og ikke som deres skrifter lærer:

"For vi vet at det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan." 2. Nephi 25,23.

Etter denne helgen med undervisning om mormonernes lære, besøk i kirken og samtaler med dem, er det blitt veldig tydelig for meg hvor villført de er. Dette er VRANGLÆRE. Men Gud ønsker fortsatt at de skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst. Derfor trenger de å møte frimodige kristne som kan dele det sanne evangeliet med dem. 

Vær gjerne med i bønn for mormonere, og andre sekter som Jehovas Vitner og Smiths venner.


-kloster

Flere nyheter
Flere nyheter
For deg som vil ta misjonsbefalingen på alvor! Reach the City er et kristent sommerstevne som fokuserer på å utruste mennesker til å ta misjonsbefalingen på alvor.
Les mer
OACs årsmøte og misjonshelg blir på Knattholmen Leirsted ved Sandefjord 22.-23. april.
Les mer
Tusenvis av ungdommer tok av seg skoene og rakk dem opp i været på The Send i Oslo som en tilkjennegivelse av at de ville gå hvor enn Gud måtte sende dem. Dette er bra, men det må ikke slutte her.
Les mer
Powered by Cornerstone