Ressurser/Nyheter/Vi stakk innom mormonerne…

Vi stakk innom mormonerne…

Vi var spente på hvordan det ville gå å besøke Jesu Kristi Kirke i Oslo. Vi var 9 evangelister som etter å ha lest om Guds fulle rustning og bedt sammen, satte kurs mot kirken. Vi ble tatt godt imot og deltok først på gudstjenesten. Her var det sanger, nattverd (brød og vann) og tre talere. Gjennom forkynnelsen ble det tydelig at de ikke er frelst ved tro. En nevnte at "vi må prøve å gjøre det én prosent bedre dag for dag"!

Den siste taleren snakket mest om det kommende tempelet som det er bestemt på internasjonalt plan skal bygges i Oslo. Dette var stort for dem, og han oppfordret veldig til at de nå viste ansvar og levde opp til ansvaret det innebærer å ha et tempel i Oslo. 

Personlig opplevde jeg gudstjenesten som litt kjedelig - ikke mye liv, sang, eller glede.

Etterpå var vi med på søndagsskole for voksne. Her ble det undervist om hvorfor de har navnet Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, og hvorfor de ser sin kirke som den eneste sanne kirke. Vi fikk muligheten til å stille spørsmål i undervisningen. Den muligheten lot ikke 9 evangelister gå fra seg. Vi spurte bl.a. hvorfor de har flere bøker (Pakten og læren og Perlen) og leste opp følgende vers fra Åp. 22:

"Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken."

Svaret vi fikk var at de trodde på Bibelen og at de andre bøkene deres vitner om det som står i Bibelen. I tillegg nevnte en at det bare var boken Joh. Åp. dette gjaldt.

tterpå fikk vi alle samtaler hvor vi prøvde å peke på Jesus, og at vi er frelst av nåde og ikke som deres skrifter lærer:

"For vi vet at det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan." 2. Nephi 25,23.

Etter denne helgen med undervisning om mormonernes lære, besøk i kirken og samtaler med dem, er det blitt veldig tydelig for meg hvor villført de er. Dette er VRANGLÆRE. Men Gud ønsker fortsatt at de skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst. Derfor trenger de å møte frimodige kristne som kan dele det sanne evangeliet med dem. 

Vær gjerne med i bønn for mormonere, og andre sekter som Jehovas Vitner og Smiths venner.


-kloster

Flere nyheter
Flere nyheter
14. september var det 18 år siden jeg var på jobbintervju hos OAC i Danmark. Etter en samtale med styret, ble jeg bedt om å gå ut slik at de kunne diskutere saken. Jeg husker at jeg ventet utenfor huset i spenning. Ville de være positive til å ansette meg eller ikke. Tiden gikk og gikk og jeg ventet og ventet. Endelig ble jeg bedt om å komme inn igjen. Jeg fikk til min store lettelse høre at de ønsket å ansette meg som evangelist til å starte OAC i Norge.
Les mer
I år hadde vi besøk på vårt sommerstevne av OACs president David Proaño med familie fra Ecuador. De er superflinke på drama, og både viste oss og lærte oss dramastykket "The Redeemer". Selv synes vi resultatet ble veldig bra.
Les mer
Vi har vanskelig for å finne ord for hvor takknemlige vi er for hva vi har opplevd på sommerstevnet Reach the City Oslo. En av deltakerne uttrykte at det var som himmel på jord! I alle fall var det en forsmak på himmelen.
Les mer
Powered by Cornerstone