Ressurser/Nyheter/Løftede sko frelser ingen...

Løftede sko frelser ingen...

Tusenvis av ungdommer tok av seg skoene og rakk dem opp i været på The Send i Oslo som en tilkjennegivelse av at de ville gå hvor enn Gud måtte sende dem. Dette er bra, men det må ikke slutte her.
Løftede sko frelser ingen...

OAC var denne høsten invitert med et team til en stor menighet hvor vi bl.a. skulle ha evangelisering på torget. Ut av en stor menighet var det bare 5 personer som prioriterte å bruke lørdagen til å nå mennesker med evangeliet. Et par uker etterpå deltok OAC på en ungdomskonferanse med over 150 ungdommer som ble utfordret til å gå ut og dele evangeliet. Da tiden kom for evangeliseringen, var det bare 2 personer som prioriterte å vitne om Jesus til ufrelste!

Jeg spør meg selv hva årsaken er. Hvorfor er det så få kristne som er villige til å GÅ ut for å dele evangeliet om Jesus? Slik jeg ser det, kan det være følgende årsaker:
1) Mange såkalte «menighetskristne» er ikke frelste. De har ikke forstått evangeliet om Jesus som døde og oppstod for deres skyld, og ser derfor ikke viktigheten av evangelisering.
2) Mange pastorer og ledere skyver evangeliseringen bort og unnskylder seg med at de har for travelt. De som skulle gå foran som hyrder, har blitt dårlige forbilder og leder ikke flokken ditt Jesus har befalt.
3) Helvete blir ikke forkynt. Når helvete og den evige ild ikke forkynnes, viskes misjonsbefalingens alvor ut.
4) Vi sitter på bønnemøter og ber om vekkelse og gir penger til misjonen. Dette er viktig, men gjør vi det som en unnskyldning for å ikke selv dele evangeliet med ufrelste, blir det ubibelsk.
5) Bibelen får mindre og mindre plass. Den leses og studeres sjelden. Bibellesningen har vi overlatt til bibelselskapet som daglig sender ut et sms-vers. Bibelen er som et festmåltid, men vi nøyer oss med smulene.
6) Feil nådegave-forståelse. Mange tenker at de ikke har nådegaven til evangelisering, og går derfor ikke ut. MEN evangelisering er ikke en nådegave! Alle er vi kalt til å gå ut for å forkynne evangeliet. 
7) Materialismens avgud – ingen kan elske både Gud og mammon! Hus, bil og hytte tar alt fokuset vårt, og vi unnskylder oss med at vi ikke har tid. 

Gjør som Jona
Dersom du vet at du har vært som Jona og prøvd å rømme fra evangeliserings-oppdraget, vil jeg oppfordre deg til å vende om. Bekjenne det som synd. Da Jona angret og ba sin desperate bønn fra fiskens buk fikk han ny nåde. Han fikk en ny sjanse til å gå til det ugudelige Ninive. Gud er den samme i dag som den gangen. Han tilgir og viser nåde til den ydmyke.

Intensjonen var god, men frelser likevel ingen!
Det er over 4 millioner mennesker i Norge som trenger å høre evangeliet. Mennesker som i dag ikke følger Jesus. Vi er kalt til å forkynne evangeliet til dem. Det er ingen som blir frelst ved at vi tar skoene av… nei, vi må ta skoene på og gå ut og forkynne evangeliet til de fortapte. De må få høre de gode nyhetene om at Jesus kom for å frelse sitt folk fra deres synder. (Matt 1,21b)

Vær
frimodig og bruk julehøytiden for alt den er verdt til å vitne om barnet i krybben.

God jul!
Hartvig Kloster
Daglig leder og evangelist

Flere nyheter
Flere nyheter
Det er flere kritikere som påstår at Bibelen har blitt forandret. Det sies at Bibelen er skrifter som har blitt kopiert fra andre kopier, og dermed blitt endret. Det blir som hviskeleken, hvor man først har et originalt budskap, og så blir budskapet forandret etter hvert som man kommer til siste person. Mange tror det er slik vi endte opp med Bibelen vi leser i dag, men er det egentlig slik? 
Les mer
Når vi forstår evangeliet, er det mest naturlige og kjærlige vi kan gjøre å dele det videre! Når vi vet at det finnes ingen annen vei til Gud enn gjennom Jesus, så ville det være dårlig gjort av oss å ikke si det til andre. Når vi vet at Guds dom kommer for å ramme urettferdighet, og vi vet at vi har fått nåde og tilgivelse for våre synder, hadde det vært ukjærlig og egoistisk av oss å ikke advare andre om dommen.
Les mer
Siste helgen i august kunne Kristkyrkja på Stord ta imot et team på tre personer fra Open Air Campaigners, Hartvig Kloster, Tobias Berg og Eunice Birir. Det ble en inspirerende, lærerik og hyggelig helg for oss i Kristkyrkja. Vi har virkelig sansen for disse menneskene og organisasjonen deres. De driver med det som Jesus har bedt alle kristne om å gjøre, og dessuten kjente vi fra første stund at vi både er søsken og venner.
Les mer
Powered by Cornerstone