Ressurser/Nyheter/Kan vi vite at Bibelen ikke er blitt forandret?

Kan vi vite at Bibelen ikke er blitt forandret?

Det er flere kritikere som påstår at Bibelen har blitt forandret. Det sies at Bibelen er skrifter som har blitt kopiert fra andre kopier, og dermed blitt endret. Det blir som hviskeleken, hvor man først har et originalt budskap, og så blir budskapet forandret etter hvert som man kommer til siste person. Mange tror det er slik vi endte opp med Bibelen vi leser i dag, men er det egentlig slik? 
Kan vi vite at Bibelen ikke er blitt forandret?

-Når ble det nye testamentet nedskrevet?

Evangeliene ble nedskrevet mellom år 60 og 90 e.Kr. Det siste som ble skrevet, er noen av brevene i Det nye testamentet. Disse ble til ca. 90-120 e.Kr. 

-Hvilke fysiske manuskripter har vi tilgang til? 

Det eldste funnet er papyrus 52, datert til 125 e.Kr, og inneholdt en liten del av Johannes-evangeliet. P 45, er datert til 200-250 e.Kr, og inneholdt opprinnelig alle fire evangeliene.

-Hvorfor har vi ikke originaltekstene? 

Det stemmer at vi ikke har selve originalteksten, altså det Matteus, Markus, Lukas eller Johannes skrev ned. Det er ikke slik med bare evangeliene, det gjelder alle tekstene fra antikken, og det finnes et naturlig svar på det. Det har gått så lang tid at de originale tekstene har blitt ødelagt av fukt, mugg og slitasje. Det gjør at alle tekster fra antikken har vi avskrifter i kopier.

Det som styrker troverdigheten til at skriftene har blitt bevart like, er de tusenvis av manuskripter som
ble sendt rundt og mellom menighetene som kopier og sendt videre. Vi har flere kopier av evangeliene enn det vi har av noen andre tekster fra antikken. Ofte har vi 10 eller 20 kopier fra andre tekster. Når det kommer til det nye testamentet, har vi over 5000 kopier. 

-Hva er fordelen med så mange manuskripter?
Jo, da kan man sammenligne dem med hverandre og se om det har skjedd forandringer. Har det blitt lagt til eller trukket noe ifra og endret? Det har det ikke blitt gjort, og vi kan med stor sikkerhet vite hva som stod i originaltekstene.

-Men finnes det ikke variasjoner i manuskriptene som ble sendt rundt?

Det er noen steder hvor man er usikker, stod det slik eller slik? Det handler om ubetydelige variasjoner, som ikke endrer innholdet. Det er i nyere bibler notert dersom det er variasjoner av oversettelser. 

Vi kan altså vite hva som stod i evangeliene ifra begynnelsen av, og at de er uforandret.

-Evangelist Tobias Berg

 

Flere nyheter
Flere nyheter
23.-28. juli. For deg som ønsker å bli utrustet og utfordret til å følge misjonsbefalingen, gjennom opplæring fellesskap og praksis.
Les mer
Hvis Jesus - overraskende - hadde stått på arbeidsplassen din og sagt «Følg meg», hva ville du ha svart?
Les mer
Lørdag 6. april fikk jeg en innholdsrik dag i Mandal. På formiddagen var jeg invitert til å holde evangeliseringskurs i Oasenkirka med evangelisering etterpå.
Les mer
Powered by Cornerstone