Ressurser/Nyheter/Bibelen er Tro-verdi

Bibelen er Tro-verdi

To historiske argumenter for
Bibelens troverdighet:

1) Opp gjennom historien har mange kritikere av kristendommen argumentert for at Bibelen ikke er troverdig fordi det ikke har vært funnet noen historiske bevis for Salomos buegang samt Betesda dammen som lå rett ved siden av, slik det står beskrevet i Joh. 5,2: «Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på
hebraisk heter Betesda. Den er
omgitt av fem bueganger».

I det 19. århundre gravde arkeologer på et nytt sted ved Jerusalem og fant da Salomos buegang og
Betesdadammen. Da forstummet kritikken.

2) Pontus Pilatus er et annet godt argument for Bibelens troverdighet. På 1960-tallet fant man Pontius Pilatus’ signeringsring. Inskripsjonen på ringen avdekket at dette var en signetring som ble brukt til å sette segl på dokumenter, og ringen har bilde av en vinkaraffel sammen med den greske inskripsjonen «Pilatus». Rundt år 1970 fant man også en stein med navnet inngravert. Disse to funnene bekrefter evangelienes troverdighet.

Det blir stadig vanskeligere å hevde at Jesus ikke eksisterte. De historiske bevisene som bekrefter fortellingene i Det nye testamentet blir stadig flere etter som tiden går.

Flere nyheter
Flere nyheter
14. september var det 18 år siden jeg var på jobbintervju hos OAC i Danmark. Etter en samtale med styret, ble jeg bedt om å gå ut slik at de kunne diskutere saken. Jeg husker at jeg ventet utenfor huset i spenning. Ville de være positive til å ansette meg eller ikke. Tiden gikk og gikk og jeg ventet og ventet. Endelig ble jeg bedt om å komme inn igjen. Jeg fikk til min store lettelse høre at de ønsket å ansette meg som evangelist til å starte OAC i Norge.
Les mer
I år hadde vi besøk på vårt sommerstevne av OACs president David Proaño med familie fra Ecuador. De er superflinke på drama, og både viste oss og lærte oss dramastykket "The Redeemer". Selv synes vi resultatet ble veldig bra.
Les mer
Vi har vanskelig for å finne ord for hvor takknemlige vi er for hva vi har opplevd på sommerstevnet Reach the City Oslo. En av deltakerne uttrykte at det var som himmel på jord! I alle fall var det en forsmak på himmelen.
Les mer
Powered by Cornerstone