Ressurser/Nyheter/Bibelen er Tro-verdi

Bibelen er Tro-verdi

To historiske argumenter for
Bibelens troverdighet:

1) Opp gjennom historien har mange kritikere av kristendommen argumentert for at Bibelen ikke er troverdig fordi det ikke har vært funnet noen historiske bevis for Salomos buegang samt Betesda dammen som lå rett ved siden av, slik det står beskrevet i Joh. 5,2: «Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på
hebraisk heter Betesda. Den er
omgitt av fem bueganger».

I det 19. århundre gravde arkeologer på et nytt sted ved Jerusalem og fant da Salomos buegang og
Betesdadammen. Da forstummet kritikken.

2) Pontus Pilatus er et annet godt argument for Bibelens troverdighet. På 1960-tallet fant man Pontius Pilatus’ signeringsring. Inskripsjonen på ringen avdekket at dette var en signetring som ble brukt til å sette segl på dokumenter, og ringen har bilde av en vinkaraffel sammen med den greske inskripsjonen «Pilatus». Rundt år 1970 fant man også en stein med navnet inngravert. Disse to funnene bekrefter evangelienes troverdighet.

Det blir stadig vanskeligere å hevde at Jesus ikke eksisterte. De historiske bevisene som bekrefter fortellingene i Det nye testamentet blir stadig flere etter som tiden går.

Flere nyheter
Flere nyheter
Lørdag 5.november arrangerer vi en inspirasjonssamling. Temaet handler om Bibelen, både dens tilblivelse og troverdighet. Det vil også være en bolk om "hvordan nå ateisten med evangeliet?"
Les mer
I januar fikk vi med Tobias Berg, Oslo som fulltidsevangelist. Det er et stort bønnesvar på bønnene vi har bedt til Herren om flere arbeidere! Vi har stilt Tobias følgende spørsmål:
Les mer
Gunnar blir intervjuet og forkynner evangeliet på ungdomsprogrammet Connected, Kanal 10. Se intervjuet her!
Les mer
Powered by Cornerstone