Ressurser/Nyheter/Bibelfattigdom i Norge?

Bibelfattigdom i Norge?

Tidligere ble kristne kalt «Bokens folk». Navnet fikk de fordi de ofte ble sett med Bibelen under armen.

De tok med Bibelen når de gikk til kirken, de leste fra
Bibelen når de hadde besøk i hjemmene og ellers   brukte de den flittig. På gravsteinene deres var
Bibelen gravert inn. I dag blir vi ikke kalt
«Bokens folk». Årsaken er vel at vi ikke tar med Bibelen til kirken, leser i den når vi har besøk eller bruker den flittig.

Jeg har forkynt i migrantmenigheter flere ganger og har blitt overrasket over å se at Bibelen er med på gudstjenester og møter, og at det ene skriftstedet etter det andre blir slått opp. Som forkynner er det herlig å se at Bibelen er i bruk og at det tas
notater og understrekes. Men hvordan har det skjedd at Bibelen har blitt så usynlig blant oss etniske kristne? Er årsaken den at det råder en bibelfattigdom i Norge, selv om de fleste av oss har flere eksemplarer på hylla?

No read, no feed
Evangelist Ray Comfort har sagt: “No read, no feed” (ingen lesing, ingen mat). Faktisk er det slik at Guds Ord er viktigere for oss enn fysisk mat. Hopper vi over et måltid mat, kjenner vi det fort på kroppen – åndelig sett gjelder det samme prinsippet. Fyller vi oss med Guds Ord hver dag, vil vi vokse i troen og være klare til å takle dagens utfordringer slik Gud ønsker. Guds Ord er levende og gjør noe med oss når vi «spiser Ordet». I denne rare tiden med uro og frykt møtes vi også hver dag gjennom Guds Ord med et “frykt ikke”. Frykt ikke corona, frykt ikke men-nesker, frykt ikke døden. Dette er noe vi alle trenger å høre.    

Jeg utfordrer deg
Julen står for døren, og det betyr rolige fridager for de fleste av oss. Det betyr også at vi nå har en gylden
mulighet til å ta frem Bibelen og fordype oss i Guds Ord. Jeg vil gi deg tre juleutfordringer:

1) Ta med Bibelen (ikke bare mobilen) på julegudstjeneste og slå opp på tekstene som blir lest.
2) Ta frem Bibelen når du får julebesøk og les juleevangeliet eller en annen tekst høyt.
3) Bruk tid i romjula til å lese et av evangeliene og memorere en bibeltekst. Har du familie, kan dere jo sette dere et felles mål. Her i familien har vi ofte det vi kaller Bibelskole. Da leser vi en tekst eller memorerer en tekst. (Barn er helt rå til å memorere!)

Fra Bibelvekkelse til vekkelse
Tenk om det kunne bli en skikkelig bibelvekkelse blant oss kristne. En vekkelse som fører til at vi igjen får navnet «Bokens folk». Kanskje det også kunne føre til en vekkelse i Norge. For det som skjer når vi fyller våre hjerter og tanker med Guds Ord, er at vår munn vil renne over (Luk. 6:45b). Er det noe Norge trenger, er det frimodige kristne som ikke kan la være å tale om Jesus i stua, på jobben og på bussen.

«Menneske, spis det du finner, spis denne rullen! Gå så og tal til Israels hus!»                     Esekiel 3, 1-2

God bibel-jul!
Mvh. Hartvig Kloster 

Flere nyheter
Flere nyheter
14. september var det 18 år siden jeg var på jobbintervju hos OAC i Danmark. Etter en samtale med styret, ble jeg bedt om å gå ut slik at de kunne diskutere saken. Jeg husker at jeg ventet utenfor huset i spenning. Ville de være positive til å ansette meg eller ikke. Tiden gikk og gikk og jeg ventet og ventet. Endelig ble jeg bedt om å komme inn igjen. Jeg fikk til min store lettelse høre at de ønsket å ansette meg som evangelist til å starte OAC i Norge.
Les mer
I år hadde vi besøk på vårt sommerstevne av OACs president David Proaño med familie fra Ecuador. De er superflinke på drama, og både viste oss og lærte oss dramastykket "The Redeemer". Selv synes vi resultatet ble veldig bra.
Les mer
Vi har vanskelig for å finne ord for hvor takknemlige vi er for hva vi har opplevd på sommerstevnet Reach the City Oslo. En av deltakerne uttrykte at det var som himmel på jord! I alle fall var det en forsmak på himmelen.
Les mer
Powered by Cornerstone