Ressurser/Nyheter/Tobias Berg (27) ny gateevangelist i OAC

Tobias Berg (27) ny gateevangelist i OAC

I januar fikk vi med Tobias Berg, Oslo som fulltidsevangelist. Det er et stort bønnesvar på bønnene vi har bedt til Herren om flere arbeidere! Vi har stilt Tobias følgende spørsmål:

Hvem er Tobias Berg?
Jeg er en alminnelig ung mann oppvokst på Randaberg, et tettsted like utenfor oljebyen Stavanger. Nå bor jeg i Oslo, hvor jeg har bodd siden 2015, med unntak av et år i Hemsedal og et halvår i Chicago. Jeg har studert økonomi og administrasjon, men fant ut etterhvert at ingen kan tjene både Gud og mammon. Så da ble det etter endt utdannelse jobb som gatevangelist for OAC.

 

Du har nettopp avsluttet

masteroppgave i økonomi og

administrasjon.

Hvorfor nå jobbe som gateevangelist?

Godt spørsmål! Jeg har lenge tenkt at denne utdannelsen er et godt utgangspunkt for senere å ha mange valgmuligheter. Det stemmer jo, men etter hvert som jeg visste jeg skulle inn i arbeidslivet, var det en lengsel i meg etter å kunne tjene Gud på en annen måte enn i en økonomijobb. Da jeg fikk smaken på hvordan det var å være gateevangelist, kunne jeg ikke gjøre noe annet enn å gå «ALL IN» for det.


Hvordan ser arbeidsdagene dine ut?

De er veldig varierte. Kjerneoppgavene er å evangelisere på gaten, noe vi gjør hver uke. I forlengelsen av det har vi oppfølgingssamtaler med mennesker som er åpne for evangeliet, og disippelkurs med allerede troende som ønsker å
vokse i evangeliseringen. En annen kjerneoppgave er å
besøke menigheter, skoler og andre sammenhenger hvor vi utruster andre kristne gjennom undervisning og tar dem med ut på gaten.

 

Hvordan kjennes det å gå inn i en jobb hvor du ikke får fast lønn, men lever på gaver?  

Det kjennes litt rart, og noen ganger stiller jeg spørsmålet: «Hvordan skal dette gå?». Allikevel tror jeg Gud har kontrollen, han forsørger sine. Om det skulle være lite penger på konti, eller mye, så vet jeg at det trenger jeg ikke bekymre meg for.

 

Hvordan er det å stå midt på Egertorget og forkynne evangeliet?
Jeg har kjent på adrenalin i kroppen når man står midt på Egertorget og forkynner evangeliet. Det er samtidig veldig meningsfullt å vite at flere mennesker får en mulighet til å høre evangeliet, og få et møte med Gud.

 

Hva tenker du er den beste strategien for å vinne Norge med evangeliet? 

Jeg tror Jesu kropp, altså kirken i Norge trenger en «Wake-up call». Kirken trenger å forkynne hele Guds råd, og vi må på kne i bønn og lytte til Den Hellige Ånd, som ofte blir «den hemmelige ånd». Samtidig må det vektlegges at misjons-befalingen, ikke er en anbefaling, men en befaling som alle kristne er kalt til å ta på alvor.

 

Flere nyheter
Flere nyheter
Lørdag 5.november arrangerer vi en inspirasjonssamling. Temaet handler om Bibelen, både dens tilblivelse og troverdighet. Det vil også være en bolk om "hvordan nå ateisten med evangeliet?"
Les mer
Gunnar blir intervjuet og forkynner evangeliet på ungdomsprogrammet Connected, Kanal 10. Se intervjuet her!
Les mer
Vi var spente på hvordan det ville gå å besøke Jesu Kristi Kirke i Oslo. Vi var 9 evangelister som etter å ha lest om Guds fulle rustning og bedt sammen, satte kurs mot kirken. Vi ble tatt godt imot og deltok først på gudstjenesten. Her var det sanger, nattverd (brød og vann) og tre talere. Gjennom forkynnelsen ble det tydelig at de ikke er frelst ved tro. En nevnte at "vi må prøve å gjøre det én prosent bedre dag for dag"!
Les mer
Powered by Cornerstone