Ressurser/Nyheter/«Hvordan kan det finnes en kjærlig og allmektig Gud når det er så mye ondskap og lidelse i verden?»

«Hvordan kan det finnes en kjærlig og allmektig Gud når det er så mye ondskap og lidelse i verden?»

«Hvordan kan det finnes en kjærlig og allmektig Gud når det er så mye ondskap og lidelse i verden?»

Dette spørsmålet, som også kalles «det ondes problem», blir vi ofte stilt når vi er ute og forkynner evangeliet på gata. Det er et ganske stort og omfattende tema en kan si mye om og som Bibelen også tar opp og gir gode svar på. Men jeg vil begynne med å stille dette spørsmålet tilbake til den som spør: «Når du observerer en bil og konkluderer med at den er ødelagt, hvordan vet du da at bilen ikke fungerer?» Svaret er så klart fordi du vet hvordan en bil som fungerer skal være. Når noe da avviker fra bilens hensikt og funksjon, forstår du at bilen er ødelagt. Det samme kan man konkludere om verden. Vi forstår at mye er ødelagt i verden, fordi vi vet intuitivt hvordan «verden» eller skapelsen egentlig skal fungere. At verden og livet i bunn og grunn egentlig er godt og vakkert erfarer vi gjennom relasjoner, kunst, musikk, natur, bevegelse, humor, omtanke, gavmildhet osv... "Skaperverkets godhet er... betingelsen for at vi mennesker erfarer det onde som ondt: Hadde ikke skaperverket vært gitt i vår erfaring som noe grunnleggende godt, ville ikke erfaringen av det onde fremstå som en erfaring av at "slik skal det ikke være"1. Erfaringen av skaperverkets godhet fra Guds hånd er derfor dypest sett det som driver mennesker til å protestere mot og kjempe mot uverdige livsforhold."

 Alt dette peker på at det finnes en Gud som skapte skaperverket med en hensikt! «Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. (...)» 1. Mos 1,31

-Tilknyttet evangelist Elizabeth Otragane

1Sitat Jan Olav Henriksen (1994) fra boka "Våg å tenke - våg å tro" av Øyvind Gaarder Andersen (2018)

 

Flere nyheter
Flere nyheter
23.-28. juli. For deg som ønsker å bli utrustet og utfordret til å følge misjonsbefalingen, gjennom opplæring fellesskap og praksis.
Les mer
Hvis Jesus - overraskende - hadde stått på arbeidsplassen din og sagt «Følg meg», hva ville du ha svart?
Les mer
Lørdag 6. april fikk jeg en innholdsrik dag i Mandal. På formiddagen var jeg invitert til å holde evangeliseringskurs i Oasenkirka med evangelisering etterpå.
Les mer
Powered by Cornerstone