Ressurser/Nyheter/Vil du gi opp jobben din?

Vil du gi opp jobben din?

Hvis Jesus - overraskende - hadde stått på arbeidsplassen din og sagt «Følg meg», hva ville du ha svart?


Opp gjennom historien har tusenvis av kristne gitt opp studiene, jobben og karrieren for å tjene Herren i en fulltidsstilling. På slutten av 1800-tallet var det en bølge av kristne som forlot alt for å reise ut som misjonærer.
I Kristiansand var det to unge kvinner, Anna og Sofie, som forlot alt for å nå kinesere med evangeliet. De ble de første misjonærene som reiste ut fra Norge. Deres radikale valg førte til at Norge ble det landet i verden med flest protestantiske misjonærer sendt ut pr. innbygger! Det er antakeligvis over 100 mill. kristne i Kina i dag. Dette skyldes at det var kristne som var villige til å gi opp jobben, karrieren og tryggheten i Norge. Mange av disse, som Sofie, ligger nå begravet i det landet de reiste til. Etter fem år i Kina, døde Sofie bare 31 år gammel,
men hennes korte liv resulterte i mer frukt enn det de fleste av oss bærer gjennom et langt liv.

Misjonshistorien utfordrer!
Slik jeg ser det, er vår generasjon blitt altfor preget av denne verden. For er det ikke slik at vi lever for å studere, jobbe og få hus og familie? Hvem er det i dag som er villig til å bryte opp fra en trygg jobb for et liv i tjeneste for Herren? Hvem er villig til å gå en usikker fremtid i møte – f.eks. uten fast inntekt, som Anna og Sofie? Hvem er villig til å risikere livet sitt for å nå ufrelste med evangeliet?
Med denne verdens øyne høres det tåpelig ut, men vi skal ikke se, tenke og leve som denne verden. Vi skal derimot leve et annerledes liv. Gud sier det på følgende måte: «
Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg.» 1. Joh. 2,15.        

Jesus kaller - og det koster
Et liv med Jesus handler om å komme til korset, og deretter gå ut i verden. Frelsen er gratis, men det koster alt. Jesus sier: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» (Lukas 9,62) og «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel.» (Lukas 14,26).
Kanskje tiden har kommet til å ta et radikalt valg? Et valg som vil koste deg livet, men som gir deg evig liv. Selvfølgelig skal noen være på helt ordinære arbeidsplasser. Men jeg er ikke i tvil om at mange flere er kalt til å bryte opp og ta et radikalt valg om å tre ut i en fulltidsstilling, kanskje blant unådde folkeslag, eller noe så radikalt som å bli evangelist i Norge. Kanskje du tenker at dette ikke er mulig for deg? I så fall vil jeg minne deg om at ingenting er umulig for Gud. Før du legger bort dette brevet, vil jeg utfordre deg til å løfte det frem i bønn og la Gud vise deg om han har en ny kurs for deg.

I OAC ber vi daglig om flere evangelister, og hvis du kjenner på et kall, håper jeg at du vil ta kontakt med oss. Vi kan ikke tilby lønn, bonusordninger eller firmabil, men vi kan tilby deg et spennende og annerledes liv i tjeneste for Herren. Et liv hvor du kan være med å vinne mennesker for evigheten, og et liv hvor du vil få erfare at Guds løfter holder.

Vær frimodig!

Med vennlig hilsen


Hartvig Kloster
Daglig leder og evangelist

 

Flere nyheter
Flere nyheter
23.-28. juli. For deg som ønsker å bli utrustet og utfordret til å følge misjonsbefalingen, gjennom opplæring fellesskap og praksis.
Les mer
Lørdag 6. april fikk jeg en innholdsrik dag i Mandal. På formiddagen var jeg invitert til å holde evangeliseringskurs i Oasenkirka med evangelisering etterpå.
Les mer
Vi lever i en tid der spørsmålet om sannhet blir mer og mer aktuelt. Gud kan ikke både eksistere og ikke eksistere på samme tid.
Les mer
Powered by Cornerstone